EN
EN

הזן של בודהה

אמר הבודהה: “בעיניי, מעמדם של מלכים ושליטים אינו אלא כתמים, אבק. איני רואה באוצרות זהב ואבנים טובות דבר זולת ערימות של לבנים וחצץ. אני מביט בגלימות המשי המשובחות ביותר ובעבורי הן סמרטוטים מרופטים. אני רואה את עולמותיו הרבים של היקום כזרעיו הקטנים של פרי, ואת הגדול שבאגמי הודו כטיפת שמן על רגלי. אני תופס את התורות של העולם כאשליה של […]

Continue Reading..
שתפו
שתפו