EN
EN

הנזיר עופר עדי – מודיטא

הקלטה ממפגש “שבילים רבים – דהרמה אחת” שנערך בת”א 25/12/2009 בנושא ארבעת ה”ברהמה ויהארה”: מצבי התודעה הגבוהים. משתתפים: הנזיר עופר עדי, יובל אידו טל, לילה קמחי, איתמר בשן. מנחים: אבי פאר, אילן לוטנברג

Continue Reading..
שתפו
שתפו