EN
EN

קַלְיַאנַה מיטַּה

« בחזרה אל: בודהיפדיה

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

פירושה המילולי של המילה קליאנה מיטה הוא “חבר טוב”, או “חבר נעלה”. המשמעות המקורית של מונח זה היא של נזיר בכיר המשמש כחונך או חבר של תלמידו (הנזיר) אשר “שואף לאושרו ודואג להתקדמותו בדרך” ומנחה אותו בתרגול. באופן ספציפי, גם מורה המדיטציה קרוי כך.

הבודהה מייחס חשיבות רבה ביותר לחבר לדרך ואומר כי ” חברות לדרך היא כל כולה של הדרך הרוחנית”.

בסוטרה אחרת, מסביר הבודהה מהן שבע התכונות של “חבר לדרך”:

“הוא נותן מה שיפה, מה שקשה לתת; עושה מה שקשה לעשות; סובל (מכיל) מילים כואבות ופוגעות;

מגלה את סודותיו לך; את סודותיך הוא שומר; כאשר מזל רע מכה, הוא אינו נוטש אותך; כאשר אתה למטה, הוא לא מתנשא מעליך.

אדם שבו נמצאות תכונות אלו הוא חבר שראוי לטפח על ידי כל מי שרוצה חבר”.

קַלְיַאנַה מיטַּה

פירושה המילולי של המילה קליאנה מיטה הוא “חבר טוב”, או “חבר נעלה”. המשמעות המקורית של מונח זה היא של נזיר בכיר המשמש כחונך או חבר …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו