EN
EN

נירוַונַה – חמשת המכשולים

« בחזרה אל: בודהיפדיה

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

חמשת הניוורנה (המכשולים) הם חמש תכונות המהוות מכשולים לתודעה – “מעוורים” את היכולת לראיה מנטאלית:
1. תשוקות חושיות – קאמהצהאנדה
2. דחייה/איבה – וְיַאפַּאדַה
3. עצלות וקהות – תְהינַה-מידְהַה
4. חוסר מנוחה ודאגה – אוּדֶהצַ’ה-קוּקוּצַ’ה
5. ספקות עמוקים – ויצ’יקיצַ’ה

נירוַונַה – חמשת המכשולים

חמשת הניוורנה (המכשולים) הם חמש תכונות המהוות מכשולים לתודעה – “מעוורים” את היכולת לראיה מנטאלית: 1. תשוקות חושיות – קאמהצהאנדה 2. דחייה/איבה – וְיַאפַּאדַה 3. …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו