EN
EN

מטה

« בחזרה אל: בודהיפדיה

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

מטה” היא הראשונה מארבעת “מצבי התודעה הגבוהים”. היא מתורגמת ב”אהבה ללא תנאי”, “אהבה חומלת” או “ידידות”. היא שונה מסתם “חיבה” בכך שאינה מותנית בזהות האחר, בקרבה הרגשית שלנו אליו או ביחסו הצפוי אלינו.

מטה” נכשלת כאשר עולה בנו שנאה. “האויב הקרוב” של “מטה” (תכונה שנתפשת בטעות כזהה לה) היא “השתוקקות”, שבה קיימת היאחזות במושא הידידות וציפיות לתגמול רגשי או אחר ממנו.

מטה

מטה” היא הראשונה מארבעת “מצבי התודעה הגבוהים”. היא מתורגמת ב”אהבה ללא תנאי”, “אהבה חומלת” או “ידידות”. היא שונה מסתם “חיבה” בכך שאינה מותנית בזהות האחר, …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו