EN
EN

מודיטא

« בחזרה אל: בודהיפדיה

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

מודיטא היא השנייה מארבעת “התכונות הנשגבות”. היא מתורגמת כ”השתתפות בשמחת האחר” או “שמחה בהצלחת האחר”. היא שונה מסתם “פרגון”, בכך שאינה מותנית בזהות האחר, בקרבה הרגשית שלנו אליו או בתמורה שאנו נקבל בזכות הצלחתו.

מודיטא” נכשלת כאשר עולה קנאה. “האויב הקרוב” של “מודיטא” (תכונה שנתפשת בטעות כזהה לה) היא עליית תפישת “אני”, שגורמת לנו להרגיש שמחה (רק) אל מי שנתפס כקשור אלינו וקרוב לליבנו.

מודיטא

מודיטא היא השנייה מארבעת “התכונות הנשגבות”. היא מתורגמת כ”השתתפות בשמחת האחר” או “שמחה בהצלחת האחר”. היא שונה מסתם “פרגון”, בכך שאינה מותנית בזהות האחר, בקרבה …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו