EN
EN

ויפַּסַּנַא

« בחזרה אל: בודהיפדיה

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

“תובנה” או “הבנה חודרת” (וי=לתוך, ישירות, חודרת. פסאנא=ראייה, הבנה, התנסות) הינה ראייה בהירה ואינטואיטיבית של התופעות המנטאליות והפיזיקאליות, עלייתן ודעיכתן, וראייתן כפי שהן באמת, בהקשר של “שלושת מאפייני המציאות” (טילַקְהַנַה) – בהיותן סבל, ארעיות, ונעדרות אני קבוע ונפרד ובהקשר של “ארבעת האמיתות הנאצלות” (ארִיַה-סַצַּה) – סבל, מקור הסבל, הכחדת הסבל והדרך המובילה להכחדת הסבל.

במקומות רבים מכנים בשם ויפסנא, את התרגול עצמו (מדיטציה בודהיסטית), למרות שמדובר על תכונת חוכמה שהיא מפירות התרגול ומתפתחת בעזרתו.

ויפַּסַּנַא

“תובנה” או “הבנה חודרת” (וי=לתוך, ישירות, חודרת. פסאנא=ראייה, הבנה, התנסות) הינה ראייה בהירה ואינטואיטיבית של התופעות המנטאליות והפיזיקאליות, עלייתן ודעיכתן, וראייתן כפי שהן באמת, בהקשר …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו