EN
EN

ויפַּאקַה

« בחזרה אל: בודהיפדיה

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

ויפאקא היא “תוצאה קרמאטית”.

היא מתייחסת לתוצאה של כל תופעה מנטאלית שהיא ניטראלית מבחינה מוסרית (כלומר: לעלייתה של תחושה גופנית נעימה, לעלייתה של תחושה גופנית כואבת או לעלייתה של הכרה חושית וכן הלאה).

הכוונה לתוצאה המנטאלית שעלתה בעקבות פעולה שבבסיסה רצון/בחירה (בין אם מועילה/חיובית=קוסלה או מזיקה/שלילית=אקוסלה) ובוטאה באמצעות הגוף, הדיבור או המחשבה – בין אם בתקופת החיים הנוכחית ובין אם בתקופות חיים קודמות.

שגויה לחלוטין היא ההבנה שלפי הגישה הבודהיסטית כל דבר הוא תוצאה של פעולות קודמו. גישה שגויה כזו מציגה עולם דטרמיניסטי וחסר אפשרות לשינוי והתפתחות.

כך גם שגויה ההבנה כי כל פעולה או בחירה מועילה או מזיקה שלנו היא תוצאה של פעולה קודמת.

בכל פעולה שלנו (והכוונה לרצון/ בחירה העומדים מאחורי הפעולה ומאפשרים לה להתבטא בגוף, בדיבור או במחשבה) ישנו פוטנציאל לבחירה וקיימת אחריות מלאה ליצירת פעולה יעילה/מועילה (קוסלה) כמו גם לפעולה מזיקה/שלילית (אקוסלה).

ויפַּאקַה

ויפאקא היא “תוצאה קרמאטית”. היא מתייחסת לתוצאה של כל תופעה מנטאלית שהיא ניטראלית מבחינה מוסרית (כלומר: לעלייתה של תחושה גופנית נעימה, לעלייתה של תחושה גופנית …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו