EN
EN

ג’האנה

« בחזרה אל: בודהיפדיה

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

ג’האנה מתורגמת בדרך כלל כ”ספיגה” ולעתים כ”טרנס” או פשוט כ”מדיטציה”.

המונח מתייחס בעיקר לארבעת מצבי הספיגה המדיטטיביים הראשונים (הממוספרים בתור ג’האנה 1-4) השייכים ל”ספירות/עולמות של החומר העדין” (רוּפַּה ג’האנה או רופה וואצ’ארה ג’האנה). לעתים קרובות, המונח מתייחס גם אל ארבעת מצבי הספיגה המדיטטיביים הנוספים (הממוספרים בתור ג’האנה 5-8) והשייכים ל”ספירות/עולמות ללא חומר” (ארופא וואצ’ארא ג’האנה).

מצבים מדיטטיביים אלו מושגים דרך “ריכוז מלא” או “ריכוז הגשמה” (אפאנא סמאדהי) או “ריכוז אקסטטי”, שבמהלכו (בזמן השהייה במצב של “ריכוז מלא”) קיימת השהייה מלאה, גם אם זמנית, של פעילות חמשת החושים, וכן של “חמשת המכשולים” (ניוַורַנַה – שהם הגורמים המנטליים המפריעים לתרגול: השתוקקות חושית, זדון וכעס, חוסר שקט ודאגה, קהות חושים וריפיון, ספקות עמוקים).

עם זאת מדובר על מצבי תודעה המאופיינים בערנות מלאה ובבהירות. לפיכך שמונת הג’האנה הללו יכולים לשמש גם כאובייקטים לפיתוח תובנה (ויפסנא).

ג’האנה

ג’האנה מתורגמת בדרך כלל כ”ספיגה” ולעתים כ”טרנס” או פשוט כ”מדיטציה”. המונח מתייחס בעיקר לארבעת מצבי הספיגה המדיטטיביים הראשונים (הממוספרים בתור ג’האנה 1-4) השייכים ל”ספירות/עולמות של …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו