EN
EN

בְּרַהמַה-ויהַארַה

« בחזרה אל: בודהיפדיה

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

“ברהמה” פירושו – נשגב, מרומם או שימושי. “ויהארה” פירושו – מצב שהייה או משכן.

והכוונה היא לארבעה סוגים של “מצבי תודעה גבוהים”, אשר קרויים גם “ארבעת המצבים ללא גבולות” (אפא מניאנא).

הם כוללים את:

מטה” – ידידות, אהבה חומלת, אהבה ללא תנאים, אהבה שאינה מותנית בקבלת אהבה בחזרה.

“קַרוּנַא” – חמלה, אי אלימות, אי פגיעה.

“מוּדיטַא” – שמחה משתתפת (בהצלחת האחר).

“אוּפֶּקְהַא” – איזון התודעה, תודעה שלווה ובלתי מופרעת בכול סיטואציה קשה ככל שתהיה.

הבודהה מסביר לגבי תרגול אותם ארבעת “ברהמה ויהארה” כך:

“ישנו, הו נזירים, הנזיר שתודעתו מלאה באהבה ללא תנאי (מטה) שמתפשטת לכיוון אחד, אחר כך לכיוון שני, אחר כך לכיוון שלישי ואחר כך לרביעי, כך גם למעלה ולמטה ולכל הכיוונים”.

ובכל מקום, תוך שהוא מזדהה עם כל היצורים, מרחיב את תודעתו (תשומת ליבו) לכל העולם כשהיא מלאה באהבה חומלת (מטה), פתוחה לרווחה, מפותחת, בלתי מוגבלת, חופשייה משנאה וזדון… (וכך גם לגבי מודיטא – שמחה משתתפת, קרונא – חמלה, אופקהא- איזון התודעה”.

אותם ארבעת “ברהמה ויהארה” קרויים גם “הבלתי מוגבלים” או ” ללא גבולות”, בזכות יכולתם להתרחב ולכלול את כל היצורים בעלי התודעה.

בְּרַהמַה-ויהַארַה

“ברהמה” פירושו – נשגב, מרומם או שימושי. “ויהארה” פירושו – מצב שהייה או משכן. והכוונה היא לארבעה סוגים של “מצבי תודעה גבוהים”, אשר קרויים גם …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו