EN
EN

אנַאפַאנַסַטי

« בחזרה אל: בודהיפדיה

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

“תשומת לב לנשימה” (אנאפאנה – שאיפה ונשיפה, סטי – תשומת-לב) הינו אחד מהתרגולים החשובים ביותר להשגת ריכוז ופיתוח תובנה (ויפַּסַנַא) לגבי מאפייני המציאות.

המתרגל שוהה בתשומת לב לתהליך הנשימה הטבעי, ולתחושות המלוות אותו בלי לנסות ולכוון אותם (להשיג תחושות נעימות או לדחות תחושות לא נעימות).

אנַאפַאנַסַטי

“תשומת לב לנשימה” (אנאפאנה – שאיפה ונשיפה, סטי – תשומת-לב) הינו אחד מהתרגולים החשובים ביותר להשגת ריכוז ופיתוח תובנה (ויפַּסַנַא) לגבי מאפייני המציאות. המתרגל שוהה …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו