EN
EN

אופקהא

« בחזרה אל: בודהיפדיה

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

אופקהא היא הרביעית מארבעת “התכונות הנשגבות”. היא מתורגמת בדרך כלל כאיזון התודעה, השתוות הנפש או שלווה. זוהי היכולת להיות בתודעה שקטה בכל סיטואציה או חוויה, בין אם “נעימה” (שגורמת לעליה של תחושת השתוקקות אליה) או “לא נעימה” (שגורמת לעליה של תחושת דחייה, כעס והתרחקות ממנה).

אופקהא” נכשלת כאשר תודעתנו אינה שקטה לחלוטין, מוטרדת ומלאה ב”זיהומים”.

“האויב הקרוב” של אופקהא (התכונה שנתפשת בטעות כזהה לה) היא אדישות שמקורה בקושי לשהות במצבים לא נעימים, ש”נפתר” על ידי מנגנון הגנה של ריחוק וחוסר מעורבות.

אופקהא

אופקהא היא הרביעית מארבעת “התכונות הנשגבות”. היא מתורגמת בדרך כלל כאיזון התודעה, השתוות הנפש או שלווה. זוהי היכולת להיות בתודעה שקטה בכל סיטואציה או חוויה, …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו