EN
EN
ספרים

שיחות מטורפות – מעשי זן

« בחזרה אל: ספרים

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

אמר סויבו לפני מותו את הדברים הבאים: הצלחתי להתל בבודהות ובמורי הזן במשך שבעים ושלוש שנים. ובאשר להצהרתי האחרונה, מה? מה? קאאאאאאאאאא!! מעשים על הצלחה וכשלון, על חיפוש ומבוי סתום, על הארה ומדיטציה ועל היופי והאווילות של כל אלה. אתה שמחפש את עצמך, מה תעשה עם עצמך כשתמצא את עצמך? יעקב רז – חי, יושב, כותב וקורא בתל אביב. מסורב הארה.

שיחות מטורפות – מעשי זן

אמר סויבו לפני מותו את הדברים הבאים: הצלחתי להתל בבודהות ובמורי הזן במשך שבעים ושלוש שנים. ובאשר להצהרתי האחרונה, מה? מה? קאאאאאאאאאא!! מעשים על הצלחה

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו