EN
EN
מגזין שירה

שאלותיו של החכם הצעיר פינגיה

« בחזרה אל: מאמרים

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

(פינגיה: )
1120. אני זקן, חלוש ודהוי,
עיני עכורות ושמיעתי אינה טובה –
שמא דרכי תגיע לקיצה
בעודי מבולבל !
למד אותי את התורה הזו כדי שאבינה,
את נטישת הלידה והזקנה כאן.
(הבודהה: )
1121. מוטרדים בהתבוננם בצורות,
אנשים נטולי ערנות מוכים אל מול הצורות.
לכן, פינגיה, היֵה ערני.
נטוש את הצורה למען העדר הלידה מחדש.
(פינגיה: )
1122. ארבעת הכיוונים הראשיים, ארבעת תת-הכיוונים, מעלהומטה:
אלה הם עשרת הכיוונים.
אין מבחינתך דבר בעולם שאינו ידוע,
בין נראה, נשמע או נֶהגה.
למד אותי את התורה הזו כדי שאבינה,
את נטישת הלידה והזקנה כאן.
(הבודהה: )
1123. הנך רואה אנשים תחת השפעת התשוקה,
לוהטים, מוכי זקנה.
לכן, פינגיה, היֵה ערני.
נטוש את התשוקה למען העדר הלידה מחדש.

שאלותיו של החכם הצעיר פינגיה

(פינגיה: )1120. אני זקן, חלוש ודהוי,          עיני עכורות ושמיעתי אינה טובה –          שמא דרכי תגיע לקיצהבעודי מבולבל !למד אותי את התורה הזו כדי שאבינה,את נטישת …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו