EN
EN

התהוות, לידה, הזדקנות ומוות

« בחזרה אל: מאמרים

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

כריסטינה פלדמן   (Christina Feldman)  מהמייסדים של מרכז המדיטציה גאיה האוס (Gaia House) באנגליה. מ-1976 מלמדת ומובילה ריטריטים של מדיטצית תובנה ברחבי העולם. מורה בכירה ב- IMS  (Insight Meditation Society ) ב- Barre, מסצ׳וסטס. חיברה מספר ספרים ביניהם: -Woman Awake, Way of Meditation , Silence , Compassion ו-The Buddhist Path to Simplicity. לאחרונה מעורבת בדיאלוג בין תרפיה קוגנטיבית לתרגול בודהיסטי.
***
התהוות (בהאווה)
התהוות או הופעה מגיעים לאחר היאחזות – מכלול התהליך של קיבוע או מיקום תחושת העצמי בתוך מצב חוויתי מסוים. בכל פעם כשאנו חושבים במונחים של התייחסות עצמית, “הנני”, “אני כועס”, “אני אוהב”, “אני חומד”, “אני יודע”, “אני אדם מסוג כזה”, וכן הלאה, מבנה שלם של התנהגות נוצר לשמש השתוקקות והיאחזות. אני רואה משהו אי שם שהשלכתי כ”זה יעשה אותי ממש מאושרת אם אשיג זאת”, ואני מסדרת את ההתנהגות שלי, הפעולות שלי, את תשומת לבי על מנת למצוא איחוד עם הדבר הזה. זהו התהליך של התהוות – התהוות מישהו או התהוות משהו מלבד מה שישנו.
לידה(ג’טי)
לידה, החוליה הבאה בשרשרת של ההתהוות המותנית, היא רגע ההגעה. אנו חושבים “נראה לי שתפסתי זאת!” “מצאתי את זה (האיחוד עם הדימוי הזה או התפקיד או הזהות או התחושה או האובייקט)”, “עכשיו אני כך” – ההולדה של זהות, תחושה של עצמי שנשענת על גבי הזדהות עם מצב חוויתי או צורת התנהגות, העושה, החושב, הרואה, היודע, החווה, הסובל- זה מה שלידה הינה. וישנה תחושה שבאה כתוצאה מהלידה הזו, של אחד הנהנה, זה הסובל, זה הכובש, זה שיש לו את כל האחריות של הלידה הזו.
הזדקנות ומוות (ג’רא-מרנה)
אחרי לידה מגיע המוות, בו יש תחושה של אובדן, שינוי, החלופיות של המצב החוויתי. “הייתי פעם מאושר”, “הייתי מוצלח”, “הייתי מסופק ברגע האחרון” וכו’. החלופיות של המצב החוויתי, ההרגשה של להיות שלול או מופרד מהזהות, “פעם הייתי…” הוא רגע המוות. ברגע המוות הזה, אנו חשים באובדן של חווית מדיטציה טובה, של חוויה רגשית טובה. אנחנו אומרים שהיא איננה. ומקושרים לתחושה הזו הם הכאב והאבל, הייאוש של האובדן שלנו.
הגורמים השונים הללו פועלים יחדיו ויוצרים חוויות מסוימות בחיינו. מה שחשוב לזכור, זה ששום דבר מכל זה לא נקבע מראש. בדיוק כפי שמזג האוויר עבור שלג, ההימצאות של חלק מהחוליות הללו תאפשר לחוויות אחרות להתרחש. לא שהן חייבות לקרות, או ללא ספק יקרו, אבל הן מאפשרות לחוויות מסוימות להתרחש. זה עשוי להשמע תחילה כחדשות רעות, אבל נגיע לחדשות הטובות בהמשך.

התהוות, לידה, הזדקנות ומוות

כריסטינה פלדמן   (Christina Feldman)  מהמייסדים של מרכז המדיטציה גאיה האוס (Gaia House) באנגליה. מ-1976 מלמדת ומובילה ריטריטים של מדיטצית תובנה ברחבי העולם. מורה בכירה ב- IMS  (Insight Meditation Society ) ב- Barre, מסצ׳וסטס.

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו