EN
EN

שאלותיו של החכם הצעיר אג’יטה

« בחזרה אל: סוטרות

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

           (אג’יטה:)
1032. באמצעות מה מכוסה העולם ?
          מדוע אינו קורן ?
          אמור לי, מהו הכתם,
          ומהו הפחד הגדול שלו?
           (הבודהה:)
1033. העולם הזה מכוסה בבוּרוּת,
          ובעקבות תאוותנות וחוסר ערנות הוא אינו קורן.
          אני אומר שכמיהה היא הכתם שלו,
          וסבל הפחד הגדול שלו.
          (אג’יטה:)
1034. הנהרות שוצפים מכל עבר !
          מהו מחסום הנהרות ?
          הסבר לי את ריסון הנהרות
          וכיצד הם נחסמים ?
          (הבודהה:)
1035. אותם הנהרות בעולם,
          שימת הלב היא המחסום שלהם.
          אתאר את ריסון הנהרות :
          באמצעות תבונה הם נחסמים.
          (אג’יטה:)
1036. תבונה, מודעות ושם-וצורה,
          הסבר לי, אדוני, כשאתה נשאל,
          היכן הם נעצרים ?
          (הבודהה:)
1037. אסביר לך, אג’יטה, את השאלה ששאלת :
          שם-וצורה נעצרים לחלוטין
          באמצעות הכחדת המודעות.
          (אג’יטה:)
1038. תאר לי, אדוני, כשאתה נשאל,
          את בעל החוכמה המהלך
          בין בעלי ההבנה של הדרך והמתלמדים השונים כאן.
          (הבודהה:)
1039. הוא לא ידבק בתשוקות
          ויהיה בלא לכלוך בתודעה.
          הנזיר המיומן כלפי כל הדברים, המודע,
          יפרוש.

שאלותיו של החכם הצעיר אג’יטה

           (אג’יטה:)1032. באמצעות מה מכוסה העולם ?          מדוע אינו קורן ?          אמור לי, מהו הכתם,          ומהו הפחד הגדול שלו?           (הבודהה:)1033. העולם הזה מכוסה בבוּרוּת,          ובעקבות …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו