EN
EN

הדרשה אודות התשוקה

« בחזרה אל: סוטרות

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

766.  המשתוקק המגשים את תשוקתו
בוודאי מאושר,
לאחר שהשיג את מה שבן-תמותה מבקש.
767.  אך אם מושאי תשוקתו של האדם הנגוע בתשוקה,
שהתעוררה בו התאווה, אובדים לו,
הוא דואב כמו נפגע על-ידי חץ.
768.   מי שנמנע מתשוקותיו
          כמו מדריכה על ראשו של נחש,
          הוא, המודע, חוצה אל מעבר לאחיזה הזו כלפי העולם.
769.   אדם הכמה למושאי תשוקה שונים: אדמה, חפצים, זהב,
          פרות וסוסים, עבדים ומשרתים, נשים, קרובים –
770.   החלשים גוברים עליו, הסכנות מוחצות אותו
          ומכך סבל רודף אותו
          כמו מים החודרים לספינה סדוקה.
771.   לכן האדם המודע נמנע תמיד מתשוקותיו.
          לאחר שנטש אותן, הוא יחצה את השיטפון.
          לאחר שחילץ את ספינתו, הוא עובר מעבר.

הדרשה אודות התשוקה

766.  המשתוקק המגשים את תשוקתובוודאי מאושר,לאחר שהשיג את מה שבן-תמותה מבקש.767.  אך אם מושאי תשוקתו של האדם הנגוע בתשוקה,שהתעוררה בו התאווה, אובדים לו,הוא דואב כמו …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו