EN
EN

חלק בידיעה בהירה

« בחזרה אל: סוטרות

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

“לשתי איכויות אלו יש חלק בידיעה בהירה. אילו שתיים? שלווה (סמטהה) ותובנה (ויפסנא).
“כאשר שלווה מפותחת, איזו מטרה היא משרתת? התודעה מתפתחת. וכאשר התודעה מפותחת, איזו מטרה היא משרתת? השתוקקות ננטשת.
“כאשר תובנה מפותחת, איזו מטרה היא משרתת? הבחנה מתפתחת. וכאשר ההבחנה מפותחת, איזו מטרה היא משרתת? בורות ננטשת.
“כשהיא מזוהמת על-ידי תשוקה, התודעה אינה משוחררת. כשהיא מזוהמת על-ידי בורות, הבחנה אינה מתפתחת. וכך, מדעיכת ההשתוקקות משתחררת המודעות. מדעיכת הבורות משתחררת ההבחנה.”

חלק בידיעה בהירה

“לשתי איכויות אלו יש חלק בידיעה בהירה. אילו שתיים? שלווה (סמטהה) ותובנה (ויפסנא).”כאשר שלווה מפותחת, איזו מטרה היא משרתת? התודעה מתפתחת. וכאשר התודעה מפותחת, איזו …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו