EN
EN

מתוך הדרשה לאלאווקה

« בחזרה אל: סוטרות

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

(יקשה :)[1]
86.     מהו הרכוש העליון כאן עבור האדם ?
          מה, כשנעשה היטב, מוביל אל האושר ?
          מהו המתוק בטעמים ?
כשחיים באיזה אופן נאמר כי אלה הם החיים הנעלים ?
          (הבודהה 🙂
87.     האמון הוא הרכוש העליון כאן עבור האדם.
          הדרך המקוימת היטב מובילה אל האושר.
          האמת היא המתוקה בטעמים.
          כשחיים בחוכמה, נאמר שאלה הם החיים הנעלים.

(יקשה 🙂
88.     כיצד יחצה אדם את השיטפון ?
          כיצד יחצה את ההצפה ?
          כיצד יגבר על הכאב ?
          כיצד ייטהר ?
(הבודהה 🙂
89.     הוא חוצה את השיטפון באמצעות אמון.
          הוא חוצה את ההצפה באמצעות תשומת לב.
          הוא גובר על הסבל באמצעות נחישות.
          הוא מיטהר באמצעות חוכמה.
(יקשה 🙂
90.     כיצד ישיג חוכמה ? כיצד ימצא עושר ?
          כיצד יגשים תהילה ? כיצד ירתום את חבריו ?
          כיצד, לאחר שיעבור מהעולם הזה לעולם שמעבר,
          לא יצטער ?
(הבודהה 🙂
91.     בעל האמון בדרך הארהטים המכוונת אל הניבאנה,
          בעל תשומת-הלב, הערני,
          משיג את החוכמה מתוך רצון לשמוע.
         
92.     העושה את מה שמתאים, הסבלני, המגויס,
          מוצא את האושר.
          באמצעות האמת הוא משיג תהילה.
          הנדיבות רותמת חברים.
93.     בעל הבית שבידו אמון, שלו ארבע התכונות הללו –
          אמת, דרך, תעוזה ונדיבות –
          לא יצטער לאחר שיעבור מכאן.
94.     בוא, שאל גם פרושים וברהמינים אחרים,
          אם יש כאן משהו גדול יותר
          מאמת, שליטה עצמית, נדיבות וסבולת.
………….

[1] יקשה – טיפוס של יצור מיתולוגי שבדרשות הבודהיסטיות אוהב להתרברב על כוחו בפני הבודהה, לאיים עליו בפגיעה בו, ובסופו של דבר, לאחר שזוכה ללמוד מהבודהה, להפוך לתלמידו.

מתוך הדרשה לאלאווקה

(יקשה :)[1]86.     מהו הרכוש העליון כאן עבור האדם ?          מה, כשנעשה היטב, מוביל אל האושר ?          מהו המתוק בטעמים ?כשחיים באיזה אופן נאמר כי …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו