EN
EN

מאמץ נכון

« בחזרה אל: מאמרים

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

הבודהה לימד אותנו כיצד לטפח את האנרגיה שלנו ולטפל בה, והוא לימד אותנו גם כיצד לתרגל את שימור אותה האנרגיה. בפסיכולוגיה הבודהיסטית, אנו רואים את ההכרה שלנו כבעלת שתי שכבות. השכבה התחתונה נקראת “המחסן”. הוא תמיד בפעולה, גם כשאנו ישנים. המחסן מקבל מידע ומסווג אותו, והוא מבצע הרבה החלטות ללא התערבות ההכרה של התודעה, המהווה את השכבה העליונה.
כאשר אתם נוהגים במכונית אתם חושבים שהכרת התודעה היא שנוהגת, אבל למעשה חלק גדול מהעבודה נעשה על ידי ה”מחסן”, ללא החשיבה המודעת שלנו. כאשר אתם עושים את עבודתכם היומיומית, המחסן ממלא תפקיד חשוב.
כשהמחסן פועל, הוא לוקח פחות אנרגיה מטבולית מאשר כשהתודעה עובדת. הכרת התודעה נזקקת בעבודתה להרבה יותר סוכר, גליקוגן וחלבון. ברמת המחסן, הדברים נעשים מאד מהר ובצורה חסכונית. לכן רוב הדברים מטופלים על ידי המחסן, והכרת התודעה עושה רק את השלב האחרון, את ה”פיניש”. במחסן טמונים זרעים רבים, זרעים טובים וזרעים רעים. זרע הכעס נמצא שם. זרע הייאוש נמצא שם. זרע הרוע, זרע החמלה, כולם שם. זרע השמחה גם הוא נמצא שם. לכן, כדי לטפח את המאמץ הנכון הבודהה הציע ארבעה תרגולים.
ארבעה תרגולים לטיפוח מאמץ נכון
התרגול הראשון הוא: אל תשקה זרעים רעים. אתה יודע שיש זרעים שליליים בתוכך, ואם הם יופיעו אתה תסבול. לכן, תן להם לישון בשקט. כשאתה צופה בסרט, כשאתה קורא עיתון, כשאתה מאזין למוסיקה, יש סיכוי שאחד הזרעים יושקה ויופיע. עלינו לצרוך בתשומת לב, כך שהזרעים הרעים לא יושקו. כאשר אנו אוהבים זה את זה עלינו לחתום על חוזה שלום: “יקירי/יקירתי, אני מבטיח/ה אף פעם לא להשקות את הזרעים הרעים בך או בי, ועליך לעשות את אותו הדבר. יש לך את אותם הזרעים. את צריכה לא להשקות אותם בתוכך, ולא להשקות אותם בתוכי.”
התרגול השני הוא שבכל פעם שמופיעה תצורה מנטלית רעה, עלינו להחזיר אותה חזרה לישון, כי אם נשמור אותה שם למשך זמן רב מדי, היא תתחזק. אם נשאיר אותה למעלה בתודעה למשך שעה, אז לזרע הזה תהיה שעה להתחזק. זה מסוכן.
התרגול השלישי הוא לאפשר לזרעים הטובים להיות מושקים כדי שתהיה להם הזדמנות להופיע בתודעה. למשל, שיחת דהרמה היא כמו גשם שיכול להשקות את הזרעים הטובים בתוככם. כאשר הם יופיעו בהכרת התודעה, הנוף יהיה הרבה יותר יפה.
התרגול הרביעי הוא שכאשר זרע טוב כבר הופיע, אנו עוזרים לו להישאר בהכרת התודעה זמן רב ככל הניתן. כמו בזמן שבא לבקר אתכם חבר שהביא איתו חדשות טובות, ואתם מנסים לגרום לו להישאר אצלכם כמה שיותר זמן.
זהו הלימוד של הבודהה על מאמץ נכון, נחישות, ושימור אנרגיה. הוא מאד קונקרטי ומעשי, והוא נעשה בדרך טבעית ונינוחה. איננו צריכים להילחם או להיאבק; איננו צריכים לעשות מאמצים מתישים. בטבעיות ובעונג רב, אנו יכולים ליהנות מהתרגול.

מאמץ נכון

הבודהה לימד אותנו כיצד לטפח את האנרגיה שלנו ולטפל בה, והוא לימד אותנו גם כיצד לתרגל את שימור אותה האנרגיה. בפסיכולוגיה הבודהיסטית, אנו רואים את …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו