EN
EN

הבודהה על דיבור נכון

« בחזרה אל: סוטרות

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

(1).  כאשר ישנן מלים שהטַטְהַאגַטַה יודע שהן לא עובדתיות (לא מבוססות על עובדות), לא אמת, לא מועילות (או: לא קשורות עם המטרה שמבקשים להשיג), לא מעוררות חיבה ותחושה נעימה אצל אחרים, הוא לא אומר אותן.

 

(2).  כאשר ישנן מלים שהטַטְהַאגַטַה יודע שהן עובדתיות, אמת, לא מועילות ולא מעוררות חיבה ותחושה נעימה אצל אחרים, הוא לא אומר אותן.

 

(3).  כאשר ישנן מלים שהטַטְהַאגַטַה יודע שהן עובדתיות, אמת, מועילות אבל לא מעוררות חיבה נעימה אצל אחרים, יש בו את הידיעה מהו הזמן המתאים לומר אותן.

 

(4).  כאשר ישנן מלים שהטַטְהַאגַטַה יודע שהן לא עובדתיות, לא אמת, לא מועילות, אבל מעוררות חיבה ותחושה נעימה אצל אחרים, הוא לא אומר אותן.

 

(5). כאשר ישנן מלים שהטַטְהַאגַטַה יודע שהן עובדתיות, אמת, לא מועילות אבל מעוררות חיבה ותחושה נעימה אצל אחרים, הוא לא אומר אותן.

(6).  כאשר ישנן מלים שהטַטְהַאגַטַה יודע שהן עובדתיות, אמת, מועילות ומעוררות חיבה ותחושה נעימה בו אצל אחרים, יש בו את הידיעה מהו הזמן המתאים לומר אותן.

  

מתוך: סוטת אבהאיה [מג’הימה ניקאיה (אוסף הדרשות הבינוניות) 58]

הבודהה על דיבור נכון

(1).  כאשר ישנן מלים שהטַטְהַאגַטַה יודע שהן לא עובדתיות (לא מבוססות על עובדות), לא אמת, לא מועילות (או: לא קשורות עם המטרה שמבקשים להשיג), לא …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו