EN
EN

כוונה נכונה – סמא סנקפה

« בחזרה אל: מאמרים

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

בהיקהו בודהי, הוא נזיר ומלומד בודהיסטי יליד ניו יורק, ארה”ב. בהכשרתו האקדמית הוא בעל תואר ד”ר לפילוסופיה. הוא  הוסמך לנזירות מלאה בשנת 1973 בסרי לנקה, שם הוא שהה במשך 24 שנים, וכעת הוא חי במנזר צ’וואנג ין במדינת ניו יורק.

בהיקהו בודהי אחראי לפרסומים רבים של הכתבים הבודהיסטיים, כמחבר, מתרגם ועורך, ביניהם התרגום המלא של אוסף הדרשות הבינוניות (מג’הימה ניקאיה), אוסף הדרשות המחוברות (סמיוטה ניקאיה) ואוסף הדרשות הממוספרות (אנגוטרה ניקאיה). 

 

***

 

המרכיב השני בדרך הינו כוונה נכונה. סנקפה(sankapa)  משמעו מטרה, כוונה, נחישות, שאיפה, מוטיבציה. המרכיב של כוונה נכונה מופיע כתוצאה טבעית בעקבות השקפה נכונה. באמצעות השקפה נכונה, אנו משיגים הבנה של טבעו האמיתי של הקיום, והבנה זו משנה את המוטיבציה שלנו, את מטרותינו בחיים, את כוונותינו ונטיותינו. כתוצאה מכך, הדעת שלנו מתעצבת ע”י כוונות נכונות, בניגוד לכוונות שגויות.

 

בנתחו מרכיב זה, הבודהה מסביר שישנם שלושה סוגים של כוונות נכונות:

א. הכוונה של הוויתור

ב. הכוונה של אי-דחייה או של טוב-לב אוהב

ג. הכוונה של אי-פגיעה או של חמלה

 

אלו מנוגדות לשלושת הכוונות השגויות, הכוונה של חושניות, הכוונה של דחייה והכוונה של גרימת נזק או אכזריות.

 

כוונה נכונה, כפי שאמרנו, מופיעה בטבעיות מתוך השקפה נכונה. בכל פעם שאנו משיגים הבנה נכונה, תובנה אל תוך העובדה של דוקהה, אז עולה בנו המוטיבציה לוותר על היאחזויותינו, על היצמדותנו לעונג, לעושר, לכוח ולתהילה. איננו צריכים להדחיק את תשוקתנו אליהם. התשוקה נושרת בטבעיות מעצמה. כאשר אנו מתבוננים ביצורים אחרים מבעד לעדשה של ארבע האמיתות הנאצלות, אנו רואים שגם האחרים לכודים ברשת הסבל. תפיסה זו מעוררת הזדהות עמוקה עם אחרים, תחושה של אחדות עימם, אשר מובילה לטוב-לב אוהב ולחמלה. כאשר מתעוררות עמדות אלה, הן מניעות אותנו לוותר על דחייה ועל שנאה ועל כל אלימות ואכזריות.

 

מרכיב שני זה סותר את שני שורשי הפעולות המזיקים – חמדנות ודחייה.

עם שלושת המרכיבים הבאים, אנו לומדים לתרגם כוונה נכונה לפעולה. כך אנו מקבלים את שלושה המרכיבים של דיבור נכון, פעולה נכונה ואורח חיים נכון.

כוונה נכונה – סמא סנקפה

בהיקהו בודהי, הוא נזיר ומלומד בודהיסטי יליד ניו יורק, ארה”ב. בהכשרתו האקדמית הוא בעל תואר ד”ר לפילוסופיה. הוא  הוסמך לנזירות מלאה בשנת 1973 בסרי לנקה, …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו