EN
EN

נקודות מפתח לתשומת לב להבנה נכונה

« בחזרה אל: מאמרים

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

הבנה נכונה מובילה אותנו לפעול דרך הבנה של סיבה ותוצאה, ודרך הבנה של ארבעת האמיתות הנאצלות.

– כל פעולה שנובעת מתודעה שמושפעת מחמדנות, שנאה או אשליה מובילה לסבל, ולכן הינה בלתי מיומנת או שגויה.

– ארבעת האמיתות הנאצלות מצביעות על אי שביעות הרצון, על מקורה, על הפסקתה ועל דרך שמונת הנתיבים שמובילה להפסקתה.

– לידה, זקנה, מחלה ומוות; הפרדה בינינו לבין מה שאנו אוהבים וקשר עם מה שאנו שונאים; לא לקבל את מה שאנו רוצים ולקבל את מה שאיננו רוצים – כל אלו הם אי שביעות רצון.

– תשוקה היא הגורם שבבסיס אי שביעות הרצון. עוצמת הסבל שלנו שקולה לעוצמת ההשתוקקות שלנו.

– כאשר אנו לוקחים אחריות על תוצאותיהן של הפעולות שאנו עושים במכוון, אנו משנים את התנהגותנו.

 – תשומת לב יכולה לעזור לנו להבין את ארבע האמיתות הנאצלות ואת שמונת הצעדים של הדרך לאושר.

נקודות מפתח לתשומת לב להבנה נכונה

הבנה נכונה מובילה אותנו לפעול דרך הבנה של סיבה ותוצאה, ודרך הבנה של ארבעת האמיתות הנאצלות.- כל פעולה שנובעת מתודעה שמושפעת מחמדנות, שנאה או אשליה …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו