EN
EN

אחת-עשרה עובדות החיים

« בחזרה אל: מאמרים

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

1) עכשיו אנחנו כאן, כפי שאנחנו – כאן ועכשיו, כך הם החיים.
2) הדברים משתנים, החיים בכל רגע חדשים – אין דבר שהוא תמיד אותו הדבר.
3) הדברים אינם נפרדים, משפיעים ומושפעים, החיים שלמים – כל דבר מורכב מכל הדברים.
4) לא ניתן לשלוט על התנאים – בדרך הטבע אין מנוס מחולי וזקנה ומוות ופרידה, החיים הם לאו דווקא כפי שהיינו רוצים.
5) לא ניתן לספק את כל הרצונות והצרכים, מכיון שיש דחפים סותרים.
6) ללא הבנה הפתרון הוא תמיד תגובה לבעיה, וכל תגובה ממשיכה את עצמה.
7) לא ניתן לעשות בלי לשאת בתוצאות – אין מנוס, לא ניתן להתחמק מתוצאות המעשים.
8) לא ניתן לשנות בלי באמת להשתנות – השינוי האמיתי הוא צעד אל הלא נודע, פעולה קשובה לחיים.
9) לא ניתן לדעת את החיים – החיים בלתי ידועים, החיים אינם מה שאנחנו חושבים.
10) הדברים משתנים, אינם נפרדים – אבל הדברים הם ‘דברים’ רק בדרך בה אנחנו מדברים, למעשה החיים הם פשוט החיים.
11) אפשר לפגוש כאן ועכשיו את החיים – בדרך הטבע אפשר להיות ערים.

אחת-עשרה עובדות החיים

1) עכשיו אנחנו כאן, כפי שאנחנו – כאן ועכשיו, כך הם החיים.2) הדברים משתנים, החיים בכל רגע חדשים – אין דבר שהוא תמיד אותו הדבר.3) …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו