EN
EN

הדרשה על מטרת [הדרך הרוחנית]

« בחזרה אל: סוטרות

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

SN IV.253-4

החבר סאריפּוּטַה, מה המטרה שלשמה קיים התרגול הרוחני תחת [הדרכתו] של הפרוש גוֹטמה?
חבר, התרגול הרוחני תחת [הדרכתו] של המבורך, קיים למען הבנה מלאה של אי-הנחת, הכאב והסבל.
חבר, האם ישנה דרך, האם ישנו תרגול, שבאמצעותו אפשר להבין באופן מלא את אי-הנחת, הכאב והסבל?
חבר, ישנה דרך, ישנו תרגול, שבאמצעותו אפשר להבין באופן מלא את אי-הנחת, הכאב והסבל.
מהי הדרך, מהו התרגול, שבאמצעותו אפשר להבין באופן מלא את אי-הנחת, הכאב והסבל?
חבר, הדרך האצילה בעלת שמונת הנתיבים היא התרגול שבאמצעותו אפשר להבין באופן מלא את אי-הנחת, הכאב והסבל, לאמור, ראייה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, אורח חיים נכון, מאמץ נכון, מודעות נכונה וסמאדהי נכון.
חבר, באמצעות דרך זו ותרגול זה, אפשר להבין באופן מלא את אי-הנחת, הכאב והסבל.
דרך זו היא מצוינת, חבר, תרגול זה הוא מצוין, על מנת להבין באופן מלא את אי-הנחת, הכאב והסבל.  זה גם מספיק, החבר סאריפּוּטַה,  בשביל [לפתח] עירנות. 

 
1.דרשה זו היא תיעוד של שיחה בין הפרוש ג’מְבּוּקְהַאדַקַה ואחד מתלמידיו החשובים והחכמים של הבודהה, הנזיר סאריפּוּטַה.
2.השאלה היא מהי “הבנה מלאה” של אי הנחת, הכאב והסבל? נראה כי סאריפּוּטַה בעצם מסביר לג’מְבּוּקְהַאדַקַה כי מטרת התרגול הרוחני תחת הדרכתו של הבודהה היא הבנה מלאה וישירה של אחד ממאפייני הקיום האנושי: דוקהה (dukkha). למונח דוקהה בהגות הבודהיסטית יש קשת של משמעויות, מ”אי-נחת” ו”חוסר שביעוּת רצון” ועד “כאב” ו”סבל”. “הדרשה על דוקהה” מחלקת את אי נחת, הכאב והסבל לשלוש: (1) מצב של אי-נחת, כאב וסבל שנגרמים מכאב פיזי ונפשי (dukkha-dukkhatà). (2) מצב של אי נחת, כאב וסבל שנגרמים משינוי (הפסקתו של הנעים). (3) מצב של אי נחת, כאב וסבל שנגרמים מכך שהתופעות הן מותנות, מתהוות ונעלמות (sankhàra-dukkhatà). SN IV.259). נראה כי הבנה ישירה ומלאה היא הבנה כי יש אי נחת, כאב וסבל כאחד ממאפייני הקיום (האמת הראשונה), יחד עם הבנת מקור אי הנחת, הכאב והסבל (האמת השנייה). התרגול והאימון באמצעות שמונת הנתיבים (האמת הרביעית), יובילו אל הפסקת הדוקהה, מטרת הדרך הבודהיסטית (האמת השלישית).

הדרשה על מטרת [הדרך הרוחנית]

SN IV.253-4החבר סאריפּוּטַה, מה המטרה שלשמה קיים התרגול הרוחני תחת [הדרכתו] של הפרוש גוֹטמה?חבר, התרגול הרוחני תחת [הדרכתו] של המבורך, קיים למען הבנה מלאה של

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו