EN
EN

מהי הנירְוואנַה? או בפאלי: מהי הניבַּאנַה?

« בחזרה אל: סוטרות

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

“נאמר: ‘ניבּאנה, ניבּאנה’. מהי ה’ניבּאנה’?”
ניבַּאנַה היא מילה בשפת הפּאלי הזהה למונח הסנסקריטי נירְוַאנַה. מונח זה מתאר את מטרת הדרך הבודהיסטית. המשמעות המילולית של המילה ניבַּאנַה (ונירְוַאנַה) היא “כּיבוּי”. כיבוי של מה? הסבר בדרשה שלמטה.
בדרשות הבודהיסטיות המוקדמות, הבודהה מזכיר את הניבַּאנַה פעמים רבות. יש מספר אופנים בהם הניבַּאנַה מתוארת, ולפניכם אחד מהתיאורים הללו. בדרשה זו, הנזיר סַאריפּוּטַה, אחד התלמידים החשובים של הבודהה, שהגשים בעצמו את הניבַּאנַה, מסביר לפרוּש גַ’מְבּוּקְהַאדַקַה (מחפש רוחני שאינו תלמיד של הבודהה, אך כנראה אחיינו של סאריפוטה) מהי הניבַּאנַה:
הדרשה על הניבּאנה
nibbanasuttam
(SN IV.251-2)
פעם אחת שהה המכובד סַאריפּוּטַה במַגַדְהַה בכפר ששמו נַאלַקַה. שם, ניגש אל המכובד סאריפוטה הפרוש גַ’מְבּוּקְהַאדַקַה ובירך אותו לשלום. לאחר החלפת הברכות הידידותיות ושיחת הרעים, התיישב הפרוש גַ’מְבּוּקְהַאדַקַה לצידו של המכובד סַאריפּוטַה ושאל אותו:
“החבר סַאריפּוטַה, נאמר: ‘ניבּאנה, ניבּאנה’. מהי ה’ניבּאנה’?”
“חבר, על קץ התאווה, קץ השנאה וקץ הבלבול, על כך נאמר ‘ניבּאנה’.”
“האם ישנה דרך, האם ישנו תרגול שבאמצעותו אפשר להיווכח באופן ישיר בניבּאנה?”
“ישנה דרך, ישנו תרגול שבאמצעותו אפשר להיווכח באופן ישיר בניבּאנה.”
“מהי הדרך, מהו התרגול שבאמצעותו אפשר להיווכח באופן ישיר בניבּאנה?”
“הדרך האצילה בעלת שמונת הנתיבים היא התרגול שבאמצעותו אפשר להיווכח באופן ישיר בניבּאנה, לאמור, ראייה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, אורח חיים נכון, מאמץ נכון, מודעות נכונה וסמאדהי נכון.

באמצעות דרך זו ותרגול זה, אפשר להיווכח באופן ישיר בניבּאנה.”
“דרך זו היא מצוינת, חבר, תרגול זה הוא מצוין, בכדי להיווכח באופן ישיר בניבּאנה. זה גם מספיק, החבר סאריפּוּטַה, בשביל [לפתח] עירנות.

מהי הנירְוואנַה? או בפאלי: מהי הניבַּאנַה?

“נאמר: ‘ניבּאנה, ניבּאנה’. מהי ה’ניבּאנה’?”ניבַּאנַה היא מילה בשפת הפּאלי הזהה למונח הסנסקריטי נירְוַאנַה. מונח זה מתאר את מטרת הדרך הבודהיסטית. המשמעות המילולית של המילה ניבַּאנַה

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו