EN
EN

מתוך ה”הדרשה על לילה יחיד ונשגב”

« בחזרה אל: סוטרות

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

Mahakaccanabhaddekarattasuttam MN III.193

“אין לנהות אחר העבר, גם לא לערוג אל העתיד;
שכן העבר עבר ואילו העתיד עדיין לא הגיע.
החכם רואה בבהירות את רגע ההווה,
מטפח אותו בנחישות וללא רתיעה.
המאמץ צריך להעשות היום,
שכן מי יידע האם מחר יבוא המוות?
הרי אין הסכם עם המוות אשר לו צבא גדול.
כך, זה המתרגל בשקדנות ובהתמדה לילה ויום,
הוא אשר לו לילה יחיד ונשגב
ומתואר כחכם השלו.”

מתוך ה”הדרשה על לילה יחיד ונשגב”

Mahakaccanabhaddekarattasuttam MN III.193″אין לנהות אחר העבר, גם לא לערוג אל העתיד;שכן העבר עבר ואילו העתיד עדיין לא הגיע.החכם רואה בבהירות את רגע ההווה,מטפח אותו בנחישות וללא …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו