EN
EN

לחצות בשיטפון

« בחזרה אל: סוטרות

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

כך שמעתי: פעם אחת שהה המבורך בסָוואטי, בג’טהוונה בגן של אנאטהפינדיקה. אז, באשמורת הלילה יצור שמימי אחד בעל יופי בלתי רגיל האיר חלק גדול מג’טהוונה והתקרב אל המבורך. אחרי שהתקרב הוא ברך את המבורך ונעמד בהסבה. משנעמד לצד אחד  אמר היצור השמימי הזה למבורך:
– רעי, איך חצית את השיטפון? 
– מבלי לעמוד במקום, אדוני, ומבלי להתאמץ חציתי את השיטפון.
– אבל רעי איך חצית את השיטפון מבלי לעמוד במקום ובלי להתאמץ? 
– אדוני, כשאני עומד במקום אני שוקע, וכאשר אני מתאמץ אז אכן אני נסחף. ככה, אדוני, חציתי את השיטפון: בלי לעמוד במקום ובלי להתאמץ.
[היצור השמימי אז אמר:]
אחרי זמן רב אני רואה
ברהמין מאושר
שבלי לעמוד במקום ובלי להתאמץ
התגבר על האחזות בעולם
זה מה שאמר היצור השמימי. המורה הסכים. אז היצור השמימי [חשב] “המורה הסכים עמי”, ברך את המבורך, הקיף אותו כשצידו הימני מופנה פנימה ונעלם מהמקום.

לחצות בשיטפון

כך שמעתי: פעם אחת שהה המבורך בסָוואטי, בג’טהוונה בגן של אנאטהפינדיקה. אז, באשמורת הלילה יצור שמימי אחד בעל יופי בלתי רגיל האיר חלק גדול מג’טהוונה

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו