EN
EN

תנאים למניעת התרופפות בקרב הנזירים

« בחזרה אל: סוטרות

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

כך שמעתי, פעם אחת שהה המבורך בראג’גהה על הר פסגת הנשרים. שם הוא פנה לנזירים:
“נזירים, אני אלמד אתכם את שבעת התנאים המובילים למניעת התרופפות. הקשיבו ושימו לב. אני אדבר”.
“כן, אדון,” ענו הנזירים.
המבורך אמר: “ומה הם שבעת התנאים המובילים למניעת התרופפות?

” כל עוד הנזירים נפגשים לעיתים תכופות והרבה, הצמיחה שלהם יכולה להיות צפויה, לא ההתרופפות שלהם.

“כל עוד הנזירים נפגשים בהרמוניה, נועלים את האסיפה שלהם בהרמוניה, ומנהלים את ענייני הסנגהה בהרמוניה, הצמיחה שלהם יכולה להיות צפויה, לא ההתרופפות שלהם.

“כל עוד הנזירים לא פוסקים לגבי מה שלא נפסק או לא מפרים את מה שנפסק, אלא מתרגלים כמתחייב מחוקי התרגול שקיבלו על עצמם, כפי שהם מצוּוים, הצמיחה שלהם יכולה להיות צפויה, לא ההתרופפות שלהם.

“כל עוד הנזירים מעריכים, מוקירים, מעריצים ומכבדים את הנזירים הזקנים – הבכירים, שהוסמכו לפני זמן רב, האבות של הסנגהה, המנהיגים של הסנגהה, מתייחסים אליהם כאלו שראוי להקשיב להם, הצמיחה שלהם יכולה להיות צפויה, לא ההתרופפות שלהם.

“כל עוד הנזירים לא נכנעים לכוחה של תשוקה שעלתה המובילה להתהוות מחודשת, הצמיחה שלהם יכולה להיות צפויה, לא ההתרופפות שלהם.

“כל עוד הנזירים רואים את התועלת האישית שבשהייה במקומות מבודדים בטבע, הצמיחה שלהם יכולה להיות צפויה, לא ההתרופפות שלהם.

“כל עוד כל אחד מהנזירים נחוש בדעתו: ‘אם ישנו אדם הנוהג כהלכה והולך בדרך חיי הטוהר שעדיין לא הגיע [אל הסנגהה], הלוואי שאדם כזה יגיע; והלוואי שכל אלו הנוהגים כהלכה והולכים בחיי הטוהר יחיו בנוחות’, הצמיחה שלהם יכולה להיות צפויה, לא ההתרופפות שלהם.

“כל עוד הנזירים נשארים איתנים בשבעת התנאים האלו, וכל עוד שבעה תנאים אלו מתקיימים בקרב הנזירים, הצמיחה של הנזירים יכולה להיות צפויה, לא ההתרופפות שלהם.

תנאים למניעת התרופפות בקרב הנזירים

כך שמעתי, פעם אחת שהה המבורך בראג’גהה על הר פסגת הנשרים. שם הוא פנה לנזירים:”נזירים, אני אלמד אתכם את שבעת התנאים המובילים למניעת התרופפות. הקשיבו …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו