EN
EN

השיחה על חציית השיטפון

« בחזרה אל: סוטרות

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

הדווה:  אמור לי המכובד, כיצד חצית את השיטפון?
הבודהה: חציתי את השיטפון בלי לדחוף קדימה ובלי לעמוד במקום.
הדווה: אבל כיצד חצית את השיטפון בלי לדחוף קדימה ובלי לעמוד במקום?
הבודהה: כאשר דחפתי קדימה, הסתחררתי (הסתובבתי).
כאשר עמדתי במקום, שקעתי.
הדווה:   סוף סוף אני רואה את המכובד, שאינו קשור למאומה.
זה שבלי לדחוף קדימה, שבלי לעמוד במקום, עבר מעל כל הסיבוכים (הסתבכויות) של העולם.
Ogha-tarana Sutta: Crossing over the Flood   
SN 1.1 PTS: S i 1  CDB i 89

השיחה על חציית השיטפון

הדווה:  אמור לי המכובד, כיצד חצית את השיטפון?הבודהה: חציתי את השיטפון בלי לדחוף קדימה ובלי לעמוד במקום.הדווה: אבל כיצד חצית את השיטפון בלי לדחוף קדימה ובלי

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו