EN
EN

אופדהה סוטה – החבר הראוי להערכה – כמלוא החיים הרוחנים

« בחזרה אל: סוטרות

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

כשהוא יושב מצידו האחד, אננדה המכובד אמר לנעלה: “אדוני, זוהי מחצית מהחיים הרוחניים: היות לאדם חברים ראויים להערכה כחברים, שותפים ועמיתים “.
“אל תאמר כך אננדה, אל תאמר כך. היות לאדם חברים ראויים להערכה כחברים, שותפים ועמיתים, היא למעשה כול החיים הרוחניים.
כאשר לנזיר יש חברים ראויים להערכה כחברים, שותפים ועמיתים, הוא יכול לצפות לפתח ולשאוף לדרך הנאצלת כפולת השמונה”
.
“וכיצד הנזיר שיש לו חברים ראויים להערכה כחברים, שותפים ועמיתים מפתח ושואף לדרך הנאצלת כפולת השמונה?
ישנו המקרה שנזיר מפתח השקפה נכונה(הבנה נכונה) המותנית בהתבודדות, מותנית באי היצמדות, מותנית בהכחדה, שתוצאתה היא שחרור.
מפתח החלטה נכונה (מחשבה נבונה)…מעשה נכון…דיבור נכון…פרנסה נכונה,,,מאמץ נכון…תשומת לב נכונה…ריכוז נכון ) המותנה בהתבודדות, מותנה באי היצמדות, מותנה בהכחדה, שתוצאתו היא שחרור.
 כך הנזיר מפתח ושואף לדרך הנאצלת כפולת השמונה.
ובהתאם לקו זה של הסקת מסקנות אדם מגיע להבנה כיצד היות לאדם חברים ראויים להערכה כחברים, שותפים ועמיתים, היא למעשה כול החיים הרוחניים.
זה מותנה בי כחבר ראוי להערכה שאנשים שכפופים ללידה זוכים לשחרור מלידה, שאנשים שכפופים למוות זוכים לשחרור ממוות, שאנשים שכפופים לצער, קינה, כאב, סבל וייאוש זוכים לשחרור מצער, קינה, כאב, סבל וייאוש.”
Upaddha Sutta: Half (of the Holy Life)
SN 45.2  PTS: S v 2   CDB ii 1524

אופדהה סוטה – החבר הראוי להערכה – כמלוא החיים הרוחנים

כשהוא יושב מצידו האחד, אננדה המכובד אמר לנעלה: “אדוני, זוהי מחצית מהחיים הרוחניים: היות לאדם חברים ראויים להערכה כחברים, שותפים ועמיתים “.”אל תאמר כך אננדה, אל …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו