EN
EN

דיגהאג’אנו סוטה – איכות חיים כיום (בחיים אלו), איכות חיים בעתיד (בחיים העתידיים)

« בחזרה אל: סוטרות

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

פעם המבורך שהה בקרב אנשי קולייאנא, במקום שבו היתה עיר המסחר של הקולייאנים, בשם קאקאראפאטא.
איש משפחה (הכוונה-שאינו נזיר) בשם דיגהאג’אנו פנה למבורך, חלק לו כבוד וישב לצידו.
בהיותו יושב, הוא פנה למבורך:
“אדון נכבד, אנו אנשים פשוטים, אשר נהנים מתענוגות החיים, גרים בבתים עם מיטות שבהן יש ילדים רבים, נהנים מריח משובח של עץ סנדלווד (ריח קטורת), עונדים עיטורים (תכשיטים), משתמשים בבשמים, משחות (קרמים), מקבלים זהב וכסף..
יואיל המבורך להסביר לנו את הדהארמה, באופן שיוביל אותנו לאיכות חיים ולאושר בחיים אלו וגם בתקופות החיים הבאות”.
“ישנם, בייאגהאפאג’א, ארבעה דברים המובילים לאיכות חיים ואושר בחיים אלו ממש:
השגת מאמץ מתמיד, השגת הגנה, חברות טובה וחיים מאוזנים.
“ומהי השגת (המיומנות של) מאמץ מתמיד? כאן, בייאגהאפאג’א, יהיו אשר יהיו האמצעים שבעזרתם מרוויח איש המשפחה את פרנסתו – בין אם מחקלאות, ממסחר, מגידול בקר, מקשתות, כעובד ציבור, או במקצוע אחר – הוא מיומן בעבודתו ועושה אותה בחריצות. הוא בודק וחוקר מהן הדרכים הטובות ביותר לעשותה, ויש בו את היכולת לארגן את כל הנדרש לבצעה כהלכה.
זהו מה שקרוי השגת (המיומנות של) מאמץ מתמיד.
“ומהי השגת (המיומנות של) הגנה? כאן, בייאגהאפאג’א, איש המשפחה מסדיר שמירה והגנה על העושר שהשיג בזכות מאמציו הבלתי פוסקים, שצבר בכוח זרועותיו, בזיעת אפו, עושר הגון, שהושג ביושר, בחושבו: “כיצד עלי למנוע ממלכים ומשודדים לקחת אותו ממני, מאש לשרוף אותו, משיטפון להציף ולגרוף אותו, מיורשים לא אהובים לקחת אותו?”
זהו מה שקרוי השגת (המיומנות של) הגנה.
“ומהי חברות טובה? כאן, בייאגהאפאג’א, בכל עיר או כפר שבו שוהה איש המשפחה, הוא מתרועע עם בעלי בתים או בניהם, בין אם צעירים או מבוגרים, אשר פיתחו מעלות טובות, שהגשימו אמון, התנהגות מוסרית, נדיבות וחוכמה. הוא משוחח איתם משתתף בדיונים איתם. הוא מחקה אותם בכול הקשור למיומנות שלהם באמון, התנהגות מוסרית, נדיבות וחוכמה.
זהו מה שקרוי חברות טובה.
ומהם חיים מאוזנים? כאן, בייאגהאפאג’א, איש המשפחה יודע מהן הכנסותיו ומהן הוצאותיו (הכספיות) ושואף לחיות באיזון, לא בפזרנות ובזבזנות ולא בקמצנות, כך שהכנסותיו יעלו על הוצאותיו ולא להיפך, בדיוק כמו שצורף זהב או השולייה שלו שאוחז במאזניים יודע “במידה כזו שקעו המאזניים, במידה כזו הם עלו”.
בדיוק כך איש משפחה שואף לחיים מאוזנים.
“לעושר שנצבר כך ישנם ארבעה מקורות הגורמים להיעלמותו: רדיפת נשים, שתייה לשכרה, הימורים וחברים רעים.
בדיוק כמו מיכל מים שיש לו ארבעה פתחי מלוי וארבעה פתחי ריקון. אם אדם יסגור את פתחי המלוי ויפתח את פתחי הריקון, ולא יהיה מספיק גשם, המיכל צפוי להתרוקן ולא להתמלא במים.
בדיוק כך, ארבעה אלו (רדיפת נשים, שתייה לשכרה, הימורים וחברים רעים) מביאים להיעלמותו של העושר שנצבר.
“באופן דומה, ישנם ארבעה מקורות לגידול בעושר שנצבר: הימנעות מרדיפת נשים, הימנעות משתייה לשכרה, הימנעות מהימורים והימנעות מחברים רעים.
בדיוק כמו מיכל מים שיש לו ארבעה פתחי מלוי וארבעה פתחי ריקון. אם אדם יפתח את פתחי המלוי ויסגור את פתחי הריקון, ויהיה מספיק גשם, המיכל צפוי להתמלא במים ולא להתרוקן .
בדיוק כך, ארבעת אלו (הימנעות מרדיפת נשים, הימנעות משתייה לשכרה, הימנעות מהימורים והימנעות מחברים רעים) מביאים לגידול של העושר שנצבר.
ארבעה אלו, בייאגהאפאג’א, מובילים לאיכות חיים ואושר של איש משפחה בחיים הנוכחיים.”
Dighajanu (Vyagghapajja) Sutta: To Dighajanu
AN 8.54
PTS: A iv 281

דיגהאג’אנו סוטה – איכות חיים כיום (בחיים אלו), איכות חיים בעתיד (בחיים העתידיים)

פעם המבורך שהה בקרב אנשי קולייאנא, במקום שבו היתה עיר המסחר של הקולייאנים, בשם קאקאראפאטא.איש משפחה (הכוונה-שאינו נזיר) בשם דיגהאג’אנו פנה למבורך, חלק לו כבוד

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו