EN
EN

אננה סוטה -ארבעה סוגי אושר ושמחה שניתנים להשגה על ידי בעל הבית

« בחזרה אל: סוטרות

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

 
המבורך אמר לאיש המשפחה אנאטהאפינדיקא: “ישנם, בעל הבית, ארבעה סוגים אלו של אושר שניתן להשיגם על ידי בעל בית (מי שאינו נזיר). זה אשר נהנה מתענוגות החושים, אלו אשר הם מותנים בזמן ובאירוע.
איזה ארבעה? האושר של הבעלות, האושר של ההנאה, האושר של החופש מחובות והאושר של חפות מאשמה.
“ומהו, בעל בית, האושר של הבעלות? כאן, בעל הבית מחזיק בעושר שהשיג בזכות מאמציו הבלתי פוסקים, שצבר בכוח זרועותיו, בזיעת אפו, עושר הגון, שהושג ביושר כאשר הוא חושב: “אני מחזיק בעושר שהושג בזכות מאמצי הבלתי פוסקים.שהושג ביושר” הוא חווה אושר ושמחה.
זה אשר קרוי האושר של הבעלות.
“ומהו, בעל בית, האושר של ההנאה? כאן, בעל הבית עם עושר שהשיג בזכות מאמציו הבלתי פוסקים, שצבר בכוח זרועותיו, בזיעת אפו, עושר הגון, שהושג ביושר. בעל הבית נהנה מעושר זה, ועושה מעשים טובים בעזרתו.
כאשר הוא חושב: “בזכות העושר הזה שהושג בזכות מאמצי הבלתי פוסקים.שהושג ביושר, אני אהנה, אני אעשה מעשים טובים.” הוא חווה אושר ושמחה.
זה אשר קרוי האושר של ההנאה.
“ומהו, בעל בית, האושר של החופש מחובות? כאן, בעל הבית אינו בעל חוב לאף אדם, בצורה כלשהי, בין אם חוב גדול ובין אם חוב קטן.
כאשר הוא חושב: “איני בעל חוב לאף אדם, בצורה כלשהי, בין אם חוב גדול ובין אם חוב קטן.” הוא חווה אושר ושמחה.
זה אשר קרוי האושר של החופש מחובות.
“ומהו, בעל בית, האושר של חפות מאשמה? כאן, בעל הבית, תלמיד נאצל אשר מחונן בכך שהוא חף מאשמה בכל פעולותיו, בגוף, בדיבור ובתודעה.
כאשר הוא חושב: “אני מחונן בכך שאני חף מאשמה בכל פעולותי, בגוף, בדיבור ובתודעה.” הוא חווה אושר ושמחה.
זה אשר קרוי האושר של חפות מאשמה.
אלו, בעל בית, הם ארבעת הסוגים של אושר ושמחה שניתן להשיגם על ידי בעל בית (מי שאינו נזיר), זה אשר נהנה מתענוגות החושים, אלו אשר הם מותנים בזמן ובאירוע.
Anana Sutta: Debtless AN 4.62
PTS: A ii 69

אננה סוטה -ארבעה סוגי אושר ושמחה שניתנים להשגה על ידי בעל הבית

 המבורך אמר לאיש המשפחה אנאטהאפינדיקא: “ישנם, בעל הבית, ארבעה סוגים אלו של אושר שניתן להשיגם על ידי בעל בית (מי שאינו נזיר). זה אשר נהנה …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו