EN
EN

סוטרת הלב

« בחזרה אל: סוטרות

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

אוואלוקיטשווארה, הבודהיסאטווה
בעודו מתרגל את עומקה של הפראג’נה פאראמיטה (שלמות החכמה)
תופס שכל חמשת המצרפים (סקאנדהות) ריקים
והוא ניצל מכל סבל ודכדוך.
שאריפוטרה
צורה אינה נבדלת מריקות,
ריקות אינה נבדלת מצורה.
זה אשר הינו צורה – ריק הוא,
זה אשר ריק – צורה.
כך נכון הדבר לגבי תחושות,
תפיסות, דחפים ומודעות.
שריפוטרה,
כל הדהרמות מוטבעות בריקות.
הן אינן מופיעות או נעלמות,
אינן מוכתמות או טהורות,
אינן מתפתחות או דועכות.
לכן, בריקות אין צורה, אין תחושות,
תפיסות, דחפים, מודעות.
לא עיניים, לא אזניים, לא אף, לא לשון, לא גוף, לא תודעה,
לא צבע, לא צליל, לא ריח, לא טעם, לא מגע,
לא מושאי תודעה. לא מציאות נראית
וכך הלאה עד היעדר הכרה מודעת.
לא בורות ואף לא הכחדת הבורות,
וכך הלאה עד היעדר הזקנה והמוות
ואף לא הכחדה שלהם.
לא סבל, לא סיבה לסבל,
אין עצירה, אין דרך, אין הכרה,
כמו כן, אין השגת דבר כי דבר אין להשיג.
הבודהיסאטווה נשען על הפראג’נה פאראמיטה (שלמות החכמה)
והתודעה נטולת מכשולים.
בהיעדר מכשולים פחדים אינם קיימים.
רחוק מכל השקפה מעוותת
האחד שוכן בנירוונה.
בשלושת העולמות
כל הבודהות תלויים בפראג’נה פאראמיטה (שלמות החכמה)
ומשיגים אנוטארה סאמיאק סאמבודהי (הגשמת ההארה המוחלטת)
לכן, דע שפראג’נה פאראמיטה (שלמות החכמה)
הינה המנטרה הגדולה והנעלה
הינה המנטרה הזוהרת,
הינה המנטרה המשובחת,
הינה המנטרה הנשגבת,
שבכוחה לשחרר כל סבל
אמת היא, לא תעתוע.
אז שנן את הפראג’נה פאראמיטה מנטרה
שנן את המנטרה האומרת:
GATE, GATE, PARAGATE, PARASAMGATE, BODHI SVAHA
 GATE, GATE, PARAGATE, PARASAMGATE, BODHI SVAHA
 GATE, GATE, PARAGATE, PARASAMGATE, BODHI SVAHA
הולך, הולך, הולך מעבר, הולך לגמרי מעבר, הארה אמן!
הולך, הולך, הולך מעבר, הולך לגמרי מעבר, הארה אמן!
הולך, הולך, הולך מעבר, הולך לגמרי מעבר, הארה אמן!

סוטרת הלב

אוואלוקיטשווארה, הבודהיסאטווהבעודו מתרגל את עומקה של הפראג’נה פאראמיטה (שלמות החכמה)תופס שכל חמשת המצרפים (סקאנדהות) ריקיםוהוא ניצל מכל סבל ודכדוך.שאריפוטרהצורה אינה נבדלת מריקות,ריקות אינה נבדלת מצורה.זה …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו