EN
EN

מתוך הדרשה על ההדרכה הארוכה לראהולה

« בחזרה אל: סוטרות

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

ראהולה, תַרגֵל מדיטציה בדומה לאדמה. כאשר אתה מתרגל מדיטציה בדומה לאדמה, מגע נעים ומגע לא-נעים אינם משתלטים על התודעה ותופסים בה אחיזה, ואינם נשארים ומתקבעים בה. כשם שאנשים משליכים על האדמה דברים נקיים ומלוכלכים, צואה, שתן, רוק, מוגלה ודם, האדמה אינה מוטרדת, מתביישת או חשה גועל בשל כך, גם עליך, ראהולה, לתרגל מדיטציה בדומה לאדמה. כאשר אתה מתרגל מדיטציה בדומה לאדמה, מגע נעים ומגע לא-נעים אינם משתלטים על התודעה ומוצאים בה אחיזה, ואינם נשארים ומתקבעים בה.

 

ראהולה, תרגל מדיטציה בדומה למים…

ראהולה, תרגל מדיטציה בדומה לאש…

ראהולה תרגל מדיטציה בדומה לאוויר…

ראהולה תרגל מדיטציה בדומה לחלל…

ראהולה, תרגל את המדיטציה של האיזון הנפשי (אוּפֶּקהָה).

כאשר תתרגל את המדיטציה של האיזון הנפשי, יינטשו שאט הנפש והדחייה.

מתוך הדרשה על ההדרכה הארוכה לראהולה

ראהולה, תַרגֵל מדיטציה בדומה לאדמה. כאשר אתה מתרגל מדיטציה בדומה לאדמה, מגע נעים ומגע לא-נעים אינם משתלטים על התודעה ותופסים בה אחיזה, ואינם נשארים ומתקבעים …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו