EN
EN

השלמות של ההתכוונות האוהבת: הנחיות להרהור ותרגול (מטא פארמי)

« בחזרה אל: מאמרים

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

גיל פרונסדל הוא המורה הראשי ב-Insight Meditation Center ברדווד סיטי, קליפורניה. הוא מתרגל ויפסנא וזן, באסיה ובארה”ב, מאז 1975. הוא היה נזיר במסורת התהרוואדה בבורמה, ומאוחר יותר הוסמך ככומר זן. הוא בעל תואר דוקטור בלימודי דת מאוניברסיטת סטנפורד, ומחברם של ספרים ומאמרים רבים. 

***

את ההרהורים (רפלקציות) והתרגולים האלה תוכלו להעשיר על-ידי דיונים עם חברים, עם שותפים לדרך ועם אחרים.

 

הרהורים

  1. חשבו על כמה מהמעשים היותר חשובים שעשו למענכם אחרים מתוך רצון טוב או התכוונות אוהבת. מה עשה אותם לחשובים בעיניכם? איזו הרגשה הם עוררו בכם? האם הם הניעו אתכם לפעול באותה הדרך? מה למדתם מההתנסות במעשים שמוּנעיּם מרצון טוב?

 

  1. חשבו על כמה מהמעשים היותר חשובים שעשיתם למען אחרים מתוך רצון טוב או התכוונות אוהבת. מה עשה אותם לחשובים בעיניכם? מה הרגשתם כשעשיתם אותם? מה למדתם מכך?

 

  1. חשבו אילו השקפות אתם יכולים לאמץ שיסייעו לכם לחזק את הרצון הטוב או את ההתכוונות האוהבת כלפי אחרים. איזה היבט באדם האחר יכול לגרום לכם לנטות להרגיש כלפיו ידידותיים יותר. רשמו לפניכם חמש השקפות, מחשבות או גישות שיסייעו לכם לפתח יותר התכוונות אוהבת כלפי אחרים.

 

תרגולים

  1. בחודש הקרוב התחילו את המדיטציות שלכם בעשר דקות של התכוונות אוהבת. שימו לב איך ההתחלה הזאת משפיעה על שאר המדיטציה.

 

  1. במשך שבוע אחד הקדישו את כל ישיבות המדיטציה לתרגול של התכוונות אוהבת. איך זה משפיע על חיי היומיום שלכם?

 

  1. כשאתם נמצאים בסיטואציה שיש בה קהל, תרגלו ביניכם לבין עצמכם מחשבות ורגשות של רצון טוב, ידידותיות והתכוונות אוהבת כלפי האחרים שסביבכם. כיצד העשייה הזאת משפיעה עליכם?

 

  1. בחרו אדם שאינכם מסתדרים איתו. במשך שלושה ימים מקדו את התרגול במחשבות ובתחושות של רצון טוב או התכוונות אוהבת כלפי האדם הזה. שימו לב איך היחס שלכם כלפיו משתנה במהלך אותם שלושה ימים.
השלמות של ההתכוונות האוהבת: הנחיות להרהור ותרגול (מטא פארמי)

גיל פרונסדל הוא המורה הראשי ב-Insight Meditation Center ברדווד סיטי, קליפורניה. הוא מתרגל ויפסנא וזן, באסיה ובארה”ב, מאז 1975. הוא היה נזיר במסורת התהרוואדה בבורמה, …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו