EN
EN

פריניבאנה

« בחזרה אל: סוטרות

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

פריניבאנה (1)
כך שמעתי. בפעם אחת הבודהה התגורר בקרבה לסָאוַוטְהִי בחורשת גֵ’טָה במנזר של אַנָאטְהַפִּינְדִיקָה. במקרה זה הבודהה הדריך, עורר השראה, המריץ, ושימח את הנזירים בשיחת דהמה הקשורה לניבאנה, והנזירים האלו, בהיותם פתוחים, קשובים ומרוכזים בכל רוחם, היו מכוונים לשמוע את הדהמה.
אז, בהבנת חשיבות הדבר, הבודהה אמר את דברי ההשראה הבאים:
“נזירים, ישנו בסיס בו אין אדמה, אין מים, אין אש, אין אוויר; אין בסיס המורכב מאינסופיות החלל, אין בסיס המורכב מאינסופיות התודעה, אין בסיס המורכב מאינות, אין בסיס המורכב מלא-תפיסה-ולא-חוסר-תפיסה; לא העולם הזה ולא עולם אחר ולא שניהם; לא שמש ולא ירח. הנה, נזירים, אני אומר שאין ביאה, לא הליכה, לא השארות, לא גוויעה, לא היווצרות. לא קבוע, לא נע, אין לו תמיכה. רק זה הוא קיצו של הסבל.”
Parinibbana
Udana 8.1
 
פריניבאנה (3)
כך שמעתי. בפעם אחת הבודהה התגורר בקרבה לסָאוַוטְהִי בחורשת גֵ’טָה במנזר של אַנָאטְהַפִּינְדִיקָה. במקרה זה הבודהה הדריך, עורר השראה, המריץ, ושימח את הנזירים בשיחת דהמה הקשורה לניבאנה, והנזירים האלו, בהיותם פתוחים, קשובים ומרוכזים בכל רוחם, היו מכוונים לשמוע את הדהמה.
אז, בהבנת חשיבות הדבר, הבודהה ניצל הזדמנות זו לומר את דברי ההשראה הבאים:
“נזירים, ישנו לא-נולד, לא-מובא-לקיום, לא-נעשה, לא-מותנה. אם, נזירים, לא היה לא-נולד, לא-מובא-לקיום, לא-נעשה, לא-מותנה, שום מפלט לא היה נראה מפני מה שנולד, מובא-לקיום, נעשה, מותנה. אך מאחר ויש לא-נולד, לא-מובא-לקיום, לא-נעשה, לא-מותנה, בשל כך נראה מפלט מפני מה שנולד, מובא-לקיום, נעשה, מותנה.”
Parinibbana
Udana 8.3

פריניבאנה

פריניבאנה (1)כך שמעתי. בפעם אחת הבודהה התגורר בקרבה לסָאוַוטְהִי בחורשת גֵ’טָה במנזר של אַנָאטְהַפִּינְדִיקָה. במקרה זה הבודהה הדריך, עורר השראה, המריץ, ושימח את הנזירים בשיחת …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו