EN
EN

סוטרת הברכה

« בחזרה אל: סוטרות

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

כך שמעתי. בפעם אחת הבודהה שהה בסָאוַוטְהִי, בחורשת גֵ’טָה, בגנו של אַנָאטְהַפִּינְדִיקָה. באמצע הלילה ההוא הגיעה ישות בעלת זוהר עצום למקום בו שהה הבודהה, כאשר היא מאירה את כל חורשת ג’טה בשלמותה. כאשר הגיעה, קדה בכבוד רב לבודהה ונעמדה לצדו. בעוד היא עומדת כך, פנתה אל הבודהה בדברים הבאים:
ישויות ובני אדם רבים הרהרו והתחבטו
לגבי אילו דברים מבורכים מביאים הצלחה בחיים.
הם חשבו כך מבקשים בטובת עצמם.
אמור לנו, הו אדון נכבד, מהי הברכה הנעלה מכל אלו?
להישמר הרחק מחברים טיפשים וכסילים,
לחפש את חברתם של החכמים,
לכבד ולשרת את אלו הראויים לכך.
זוהי הברכה הנעלה המביאה הצלחה.
אלו נחשבים מביאי ההצלחה הנעלים ביותר.
להתגורר במקום נאות,
עם עבר ללא דופי,
ועם שליטה עצמית מושלמת –
זוהי הברכה הנעלה המביאה הצלחה.
ידע נרחב, השכלה טובה ומיומנות,
משמעת התנהגותית מושלמת,
דיבור מנומס ונעים –
זוהי הברכה הנעלה המביאה הצלחה.
דאגה מסורה לאב ואם,
תמיכה באישה וילדים,
משלח יד שליו ומכובד –
זוהי הברכה הנעלה המביאה הצלחה.
נדיבות וחיי יושר,
דאגה אדיבה לקרובים ולידידים,
התנהגות חסרת אשמה –
זוהי הברכה הנעלה המביאה הצלחה.
הימנעות והתרחקות מדרכים רעות,
הימנעות ממשכרים ומסמים,
ערות וקשב לדברים –
זוהי הברכה הנעלה המביאה הצלחה.
התנהגות מכובדת ועדינה,
שביעות רצון ותחושת הכרת תודה,
הקשבה לדהמה לעיתים קרובות –
זוהי הברכה הנעלה המביאה הצלחה.
נינוחות ונועם בדיבור,
פגישה עם מורים רוחניים,
שיחות דהמה לעיתים קרובות,
זוהי הברכה הנעלה המביאה הצלחה.
איפוק מיני וחיי רוח,
הבנה של אמיתות האציליים,
השגת מטרת הניבאנה –
זוהי הברכה הנעלה המביאה הצלחה.
כאשר נתקפים על ידי המציאות בעולם,
אם התודעה לא נוטה לרעוד,
נשארת בטוחה, חסרת צער ובהירה –
זוהי הברכה הנעלה המביאה הצלחה.
אלו המשיגים כל אלו בהצלחה,
בכל מקום בלתי מנוצחים,
אושר ושלווה הם משיגים בכל מקום –
זוהי הברכה הנעלה המביאה הצלחה.
Mahamangala Sutta
Sutta-Nipata, II, 4

סוטרת הברכה

כך שמעתי. בפעם אחת הבודהה שהה בסָאוַוטְהִי, בחורשת גֵ’טָה, בגנו של אַנָאטְהַפִּינְדִיקָה. באמצע הלילה ההוא הגיעה ישות בעלת זוהר עצום למקום בו שהה הבודהה, כאשר

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו