EN
EN

התירגול של “להתחיל מחדש”

« בחזרה אל: מאמרים

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

להתחיל מחדש זה להסתכל בעצמנו בכנות ובעומק – להתבונן בפעולותינו מן העבר, באופן דיבורנו ובמחשבותינו – וליצור התחלה חדשה בתוך עצמנו וביחסינו עם האחרים. במרכז התירגול, אנו מתרגלים “להתחיל מחדש” כקהילה פעם בשבועיים ובאופן עצמאי ככל שנרצה.

אנו מתרגלים “להתחיל מחדש” כדי לטהר את תודעתנו וכדי לשמור על התרגול שלנו רענן. כאשר עולה קושי ביחסינו עם חברים לתירגול ואחד מאיתנו חש שנאה או פגיעה, אנו יודעים שהגיע הזמן להתחיל מחדש. להלן תיאור של התהליך בן ארבעת השלבים של “להתחיל מחדש”, כפי שאנו מתרגלים אותו באופן פורמלי. בכל פעם אדם אחד לוקח את רשות הדיבור, והאחרים מאזינים לו ואינם מפסיקים אותו באמצע. באותו הזמן הם מתרגלים הקשבה עמוקה ועוקבים אחר נשימתם.

השקיית פרחים: זוהי הזדמנות לשתף את הערכתנו והוקרתנו לאדם השני. אנו יכולים לציין מקרים ספציפיים בהם הוא אמר או עשה משהו שהערצנו. זוהי הזדמנות להאיר את החוזקות של אותו אדם ואת תרומתו לסנגהה, ולעודד את הצמיחה של איכויותיו החיוביות.

שיתוף בחרטות: אנו יכולים לציין מקרים בהם פעלנו, דיברנו או חשבנו בצורה בלתי מיומנת, ואשר עד כה לא היתה לנו הזדמנות להתנצל עליהם.

הבעת פגיעה: אנו יכולים לשתף מקרה בו הרגשנו פגועים עקב אינטראקציה שהיתה לנו עם מתרגל אחר לנוכח פעולותיו, דיבורו או מחשבותיו. (כדי לבטא פגיעה עלינו קודם כל להשקות את הפרח של אותו האדם על ידי שיתוף שתי איכויות חיוביות שבאמת ראינו בו או בה. הבעת פגיעה נעשית בדרך כלל אחד על אחד עם המתרגל האחר ולא דוקא במפגש של כל הקבוצה. במידת הרצון, אתם יכולים לבקש מאדם שלישי ששניכם סומכים עליו ומכבדים אותו להצטרף אליכם).

שיתוף בקושי ארוך טווח ובקשת תמיכה: כל אחד מאיתנו חווה לעיתים קשיים וכאב הנובעים מעברנו וצפים בהווה. כאשר אנו חולקים בעייה איתה אנו מתמודדים, אנו יכולים לאפשר לאנשים סביבנו להבין אותנו טוב יותר ולהציע לנו את התמיכה לה אנו באמת זקוקים.

התירגול של “להתחיל מחדש” עוזר לנו לפתח את הדיבור המיטיב ואת ההקשבה החומלת. “להתחיל מחדש” הוא תרגול של הכרה באלמנטים החיוביים בתוך הסנגהה שלנו והוקרתם. למשל, אנו עשויים להבחין בנדיבותו של שותפנו לחדר כאשר הוא משתף את תובנותיו, ובדאגתו של חבר אחר לצמחי הבית.

ההכרה בתכונות החיוביות של האחרים מאפשרת לנו לראות גם את האיכויות הטובות שלנו עצמנו.

לצד התכונות הטובות הללו, לכל אחד מאיתנו גם אזורים של חולשה. אנו עשויים לדבר מתוך כעס או להילכד בתוך התפיסות המוטעות שלנו. כאשר אנו מתרגלים “השקיית פרחים” אנו תומכים בהתפתחות של האיכויות הטובות אצל זולתנו, ובאותו הזמן, אנו עוזרים לו להחליש את הצדדים הקשים שבו. כמו בגינה, כאשר אנחנו “משקים פרחים” של אהבה מיטבה וחמלה, אנו גם מסלקים את האנרגיה מהעשבים השוטים של הכעס, הקנאה והתפיסות המוטעות.

אנו יכולים לבצע את התרגול של “להתחיל מחדש” מדי יום על ידי כך שנבטא את הערכתנו למתרגלים האחרים, ונתנצל מיד כאשר אנו עושים או אומרים משהו שפוגע בהם. אנו יכולים גם ליידע את האחרים בנימוס כאשר נפגענו מהם. הבריאות והאושר של קהילת הסנגהה כולה תלויה בהרמוניה, בשלווה ובשמחה ששורים בין חבריה.

התירגול של “להתחיל מחדש”

להתחיל מחדש זה להסתכל בעצמנו בכנות ובעומק – להתבונן בפעולותינו מן העבר, באופן דיבורנו ובמחשבותינו – וליצור התחלה חדשה בתוך עצמנו וביחסינו עם האחרים. במרכז …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו