EN
EN

סוטרה סדאקה

« בחזרה אל: סוטרות

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

שמעתי שפעם המבורך גר בין הסומבהאנים. ישנה עיר סומבהאנית הנקראת סדאקה. שם פנה המבורך אל הנזירים ואמר “נזירים!”.

“כן, אדוני” ענו הנזירים.

המבורך אמר:

“פעם, נזירים, לוליין במבוק  העמיד מוט במבוק ופנה לאסיסטנט שלו, מדאקת’אליקה: ‘בוא, מדאקת’אליקה יקירי. טפס על מוט הבמבוק ועמוד על כתפיי’.

‘אעשה כדבריך, מאסטר’, ענה מדאקת’אליקה ללוליין, ואז טיפס על מוט הבמבוק ונעמד על כתפי הלוליין.

אז אמר לוליין הבמבוק לאסיסטנט שלו: ‘עכשיו אתה תשגיח עלי, מדאקת’אליקה יקירי, ואני אשגיח עליך. כך אנו נגן זה על זה, נשמור זה על זה, נשגיח זה על זה, נפגין את המיומנות שלנו, נקבל את התשלום שלנו, ונרד בבטחה ממוט הבמבוק’.

באומרו זאת, ענה לו מדאקת’אליקה: ‘לא, זה לא יעבוד ככה, מאסטר. אתה תשגיח על עצמך ואני אשגיח על עצמי, וכך, כשכל אחד מגן על עצמו, שומר על עצמו, משגיח על עצמו, אנו נפגין את מיומנותנו, נקבל את התשלום שלנו, ונרד בבטחה ממוט הבמבוק’.

(אומר הבודהה) מה שאמר מדאקת’אליקה, האסיסטנט, למאסטר שלו היה הדבר הנכון במקרה הזה.

נזירים, את הביסוס של תשומת הלב (מיינדפולנס) יש לתרגל עם המחשבה ‘אני אשגיח על עצמי’. את הביסוס של תשומת הלב יש לתרגל עם המחשבה ‘אני אשגיח על אחרים’. כאשר אתה משגיח על עצמך, אתה משגיח על אחרים. כאשר אתה משגיח על אחרים, אתה משגיח על עצמך.

ואיך אתה משגיח על אחרים כאשר אתה משגיח על עצמך? דרך טיפוח (התירגול), דרך הפיתוח שלו, דרך ההתמדה בו. כך אתה משגיח על אחרים כאשר אתה משגיח על עצמך.

ואיך אתה משגיח על עצמך כאשר אתה משגיח על אחרים? דרך הסבלנות/כושר העמידה, דרך אי פגיעה בזולת, דרך תודעה שוחרת טוב (של רצון טוב, loving kindness) ודרך סימפטיה/איכפתיות לאחרים/חמלה. כך  אתה משגיח על עצמך כאשר אתה משגיח על אחרים.

את הביסוס של תשומת הלב יש לתרגל עם המחשבה ‘אני אשגיח על עצמי’. את הביסוס של תשומת הלב יש לתרגל עם המחשבה ‘אני אשגיח על אחרים’. כאשר אתה משגיח על עצמך, אתה משגיח על אחרים. כאשר אתה משגיח על אחרים, אתה משגיח על עצמך”.

סוטרה סדאקה

שמעתי שפעם המבורך גר בין הסומבהאנים. ישנה עיר סומבהאנית הנקראת סדאקה. שם פנה המבורך אל הנזירים ואמר “נזירים!”. “כן, אדוני” ענו הנזירים. המבורך אמר: “פעם, …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו