EN
EN

הדרך לשינוי או דרך של שינוי – רני עובדיה

« בחזרה אל: וידאו

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

צולם ב-6/6/2014 משתתפים: ד”ר נעמה אושרי, מנואל כץ, רני עובדיה, שלמה שנטידווה שפרינגר מנחים: אילן לוטנברג ואבי פאר

הדרך לשינוי או דרך של שינוי – רני עובדיה

צולם ב-6/6/2014 משתתפים: ד”ר נעמה אושרי, מנואל כץ, רני עובדיה, שלמה שנטידווה שפרינגר מנחים: אילן לוטנברג ואבי פאר

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו