EN
EN

שירת ההארה – מיכל כהן

« בחזרה אל: וידאו

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

צולם במסגרת סדרת מפגשי שבילים רבים – דהרמה אחת – 03/2104 משתתפים: ד”ר אביתר שולמן, מיכל כהן, יובל אידו טל, אבי פאר. מנחה: אילן לוטנברג

שירת ההארה – מיכל כהן

צולם במסגרת סדרת מפגשי שבילים רבים – דהרמה אחת – 03/2104 משתתפים: ד”ר אביתר שולמן, מיכל כהן, יובל אידו טל, אבי פאר. מנחה: אילן לוטנברג

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו