EN
EN

ד”ר א.ט. אריארטנה: הדרך כפולת השמונה

« בחזרה אל: וידאו

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

הקדמה: יעקב רז סדרת מפגשי “שבילים רבים – דהרמה אחת” הדרך הנאצלת כפולת השמונה – להרבות טוב בנו ובעולם. יום שישי, 14 ביוני 2013 הרצאת פתיחה: ד”ר א.ט. אריארטנה – סרי לנקה. משתתפים: ד”ר סטיבן פולדר, ד”ר אסף פדרמן, מאיר זוהר. מנחה: אילן לוטנברג

ד”ר א.ט. אריארטנה: הדרך כפולת השמונה

הקדמה: יעקב רזסדרת מפגשי”שבילים רבים – דהרמה אחת”הדרך הנאצלת כפולת השמונה – להרבות טוב בנו ובעולםיום שישי, 14 ביוני 2013הרצאת פתיחה: ד”ר א.ט. אריארטנה – …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו