EN
EN

השלמות של האמת: הנחיות להרהור ותרגול

« בחזרה אל: מאמרים

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

גיל פרונסדל (Gil Fronsdal) הוא המורה הבכיר ב-Insight Meditation Center ברדווד סיטי, קליפורניה. הוא מתרגל ויפסנא וזן, באסיה ובארה”ב, מאז 1975. הוא היה נזיר במסורת התהרוואדה בבורמה, ומאוחר יותר הוסמך ככומר זן. הוא בעל תואר דוקטור בלימודי דת מאוניברסיטת סטנפורד, ומחברם של ספרים ומאמרים רבים. 

 

* * *

את ההרהורים (רפלקציות) והתרגולים האלה אפשר להעשיר על-ידי דיונים עם חברים, עם שותפים לדרך או עם אחרים. דרך יעילה לעסוק בדברים שמוצע להרהר בהם היא לשהות עם כל אחד מהם ימים אחדים, אולי לחזור ולקרוא אותם שוב ושוב כדי לראות אילו הבנות חדשות מעלות בכם הקריאות החוזרות. כדאי להקדיש זמן שקט כדי להתמקד בכל אחת מהרפלקציות.

 

רפלקציות:

  1. מהי ההיסטוריה שלך במה שקשור לאמת? מה למדת ממשפחתך בצעירותך על אמת? אילו שיעורים חשובים קיבלת על יושר, כנות? אילו התנסויות אישיות השפיעו על גישתך לאמת? מה יחסך ומהן אמונותיך בנוגע לאמת?
  2. מהי ההערכה שלך למידת המחויבות שלך להיות אמיתי? באילו תנאים קל לך יותר להיות אמיתי? אילו נסיבות מסכנות או מאתגרות את המחויבות שלך לאמת? מתי נראה לך בסדר להיות לא אמיתי?
  3. ערוך רשימה, ארוכה ככל שתוכל, של היתרונות שמקנים יושר, כנות.
  4. ערוך רשימה של התחומים שבהם היית יכול לשפר את יושרך.

 

תרגולים:

  1. במשך יומיים השגח היטב על הדיבור שלך והתאמץ לומר רק מה שאתה בטוח שהוא אמת. השתדל מאוד להימנע מ-1) הגזמה, 2) חזרה על דברים כאילו נכונים ששמעת או קראת, אך למעשה אינך באמת יודע אותם מעצמך, ו-3) השקרים הרגילים בשיחה יומיומית (למשל, לומר שאתה “בסדר” כשאינך בסדר ומישהו שואל אותך לשלומך).
  2. במשך שלושה ימים הקדש עשר דקות בכל יום אחרי ישיבת מדיטציה לבחון אם יש משהו שלא באמת הודית בו בפני עצמך. האם יש שם אמיתות שהתעלמת מהן?
  3. במשך יום נוסף הֱיֵה מחויב לאמת ככל שתוכל בלי לפגוע פגיעה לא הכרחית באחר. שים לב להשפעה שיש לכך עליך, על השיחות שלך ועל אחרים.
  4. הקדש עוד יום לשים לב מתי נימת קולך מבטאת מסר אחר מהמילים שלך. האם יש דרכים שבהן יכולת להיות ישר יותר כך שנימת הדיבור תהלום את המילים?
השלמות של האמת: הנחיות להרהור ותרגול

גיל פרונסדל (Gil Fronsdal) הוא המורה הבכיר ב-Insight Meditation Center ברדווד סיטי, קליפורניה. הוא מתרגל ויפסנא וזן, באסיה ובארה”ב, מאז 1975. הוא היה נזיר במסורת …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו