EN
EN

1 -אבי פאר בשיחה על החיים ועל המוות

« בחזרה אל: וידאו

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

צולם בריטריט עירוני בנושא: על החיים ועל המוותשנערך בת”א בסוף שבוע 30-29 באפריל 2011

1 -אבי פאר בשיחה על החיים ועל המוות

צולם בריטריט עירוני בנושא: על החיים ועל המוותשנערך בת”א בסוף שבוע 30-29 באפריל 2011

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו