EN
EN

בעז עמיחי – פסיכותרפיה ובודהיזם

« בחזרה אל: וידאו

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

צולם במסגרת מפגשישבילים רבים – דהרמה אחתבנושאפסיכותרפיה ובודהיזם4/6/2010משתתפים: ד”ר אסתר פלד, ד”ר איתמר בשן, בעז עמיחי ואלחנן בלומנטלמנחים: אילן לוטנברג ואבי פאר

בעז עמיחי – פסיכותרפיה ובודהיזם

צולם במסגרת מפגשישבילים רבים – דהרמה אחתבנושאפסיכותרפיה ובודהיזם4/6/2010משתתפים: ד”ר אסתר פלד, ד”ר איתמר בשן, בעז עמיחי ואלחנן בלומנטלמנחים: אילן לוטנברג ואבי פאר

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו