EN
EN

סוטת צ’טנה: פעולה רצונית

« בחזרה אל: מאמרים

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

בסוטרה הנקראת גם Act Of Will, הבודהה מתאר את ההתפתחות הרוחנית וההיבנות המנטאלית עד לאושר כשלוש מדרגות אותן הוא מכנה סילה (אורח חיים נכון), סמאדהי (תרגול הריכוז) ופניא (הבנה או פיתוח התודעה) – תמציתה של הדרך הנאצלת בעלת שמונת הנתיבים. למעשה כל תהליך ההתפתחות הוא Non-self או אנטא – תהליך שמתפתח מעצמו כל עוד יש בתוכנו אורך חיים נכון. כלומר, אנחנו נמנעים מלעשות דברים רעים ופוגעים, שומרים על חמש מצוות המוסר הבסיסיות ועושים דברים טובים- תורמים להגדלת אושרנו ואושרם של היצורים החיים ולהקטנת סבלם.

הבודהה מציין כי טבע הדברים הוא שכאשר אדם שומר על מצוות המוסר אין הוא צריך לעשות דבר כדי שלא יתפתחו בתוכו רגשות חרטה – מובן מאליו שכאשר אדם שומר על מצוות המוסר לא מתפתחים בו רגשות חרטה.

אם לא מתפתחים רגשות חרטה באדם אין הוא צריך לעשות דבר כדי שתחושות שמחה יופיעו בתוכו.

אם באדם מתפתחות תחושות שמחה, אין הוא צריך לעשות דבר כדי שהנאה (בפאלי- פיטי) תופיע בתוכו.

אם הנאה מתפתחת באדם, אין הוא צריך לעשות דבר על מנת שהגוף יישאר יציב ורגוע.

אם גוף האדם יציב ורגוע, אין הוא צריך לעשות דבר על מנת שיעלה בו עונג.

אם עולה באדם העונג, אין הוא צריך לעשות דבר על מנת שיעלה בו הריכוז. אם עולה באדם הריכוז, אין הוא צריך לעשות דבר כדי לראות את הדברים כפי שהם.

אם אדם רואה את הדברים כפי שהם, אין הוא יושפע מתעתועי החושים.

אם אדם אינו מושפע מתעתועי החושים, אין הוא צריך לעשות דבר כדי שלא תתפתח בו היאחזות התשוקה.

אם באדם לא תתפתח היאחזות התשוקה, אין הוא צריך לעשות דבר על מנת שיבין, יראה ויחווה את השחרור. זה מובן מאליו שכאשר לא עולות באדם תחושות היאחזות התשוקה הוא יבין, יחווה ויראה את השחרור.

לפי סוטרה זו אנו רואים כי ככל שנתמיד בעשיית טוב והימנעות מרע, נתקדם באופן טבעי לכוון האושר האמיתי.

מי ייתן ותצעדו גם אתם בדרך הנאצלת בעלת שמונת הנתיבים ותחוו את השחרור- הנירוונה.

סוטת צ’טנה: פעולה רצונית

בסוטרה הנקראת גם Act Of Will, הבודהה מתאר את ההתפתחות הרוחנית וההיבנות המנטאלית עד לאושר כשלוש מדרגות אותן הוא מכנה סילה (אורח חיים נכון), סמאדהי (תרגול הריכוז) ופניא (הבנה או פיתוח …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו