EN
EN

טלי הלמן מור: על החיים ועל המוות

« בחזרה אל: וידאו

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

צולם במסגרת סדרת מפגשי “שבילים רבים – דהרמה אחת”. מרץ 2019 משתתפים: פניננדו בהיקהו, מנואל כץ, טלי הלמן מור, שלמה שנטידווה שפרינגר מנחים: אילן לוטנברג ואבי פאר

https://www.buddhism-israel.org/

——————————————————–

אנו חיים בחברה שמטפחת את הכחשת המוות. אנחנו מתחמקים מהצורך להיערך לקראת העובדה הוודאית היחידה בחיים שמהותם היא תהליך מתמיד של שינוי. ועם זאת, איך נוכל להתעלם מכך שהגוף שלנו הוא בר-חלוף? איך נוכל להמשיך ולהתכחש למוות, לאחר שהתנסינו באובדן של אנשים יקרים לנו? הגישה הבודהיסטית מציעה התייחסות אחרת למוות – לא כאל תאונה מכאיבה או אויב לחיים, אלא כאל אימון לחיים נכונים יותר, חופשיים ומשוחררים מפחד המוות. המפגש עסק במשמעויות הרבות של הנושא.SHOW LESS

טלי הלמן מור: על החיים ועל המוות

צולם במסגרת סדרת מפגשי “שבילים רבים – דהרמה אחת”. מרץ 2019 משתתפים: פניננדו בהיקהו, מנואל כץ, טלי הלמן מור, שלמה שנטידווה שפרינגר מנחים: אילן לוטנברג …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו