EN
EN

חקירה דהרמית של דאנה – נדיבות הלב

« בחזרה אל: מאמרים

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

קיטיסארו וטניסארה היו במשך שנים רבות נזירים במסורת נזירי היער הצפון תאילנדים, תלמידיו של אג’אהן צ’ה. לאחר שהורידו את הגלימה והפכו לזוג נשוי, הם הקימו את מרכז המדיטציה “דהרמה גירי” בדרום אפריקה, הם מלמדים במרכזים בודהיסטיים מובילים בכל העולם וביקרו מספר רב של פעמים גם בישראל.

***

״כשם שניתן לשזור זרים רבים מערימת פרחים גדולה, כך גם על בן התמותה לעשות
מעשים טובים רבים״, דהמפדה 53 .

״כאשר אנחנו מתעמקים בדאנה או בנדיבות הלב, אנחנו נוכחים לדעת שזו תחושה טובה לתת
ולקבל. טיפוח הערך הבסיסי הזה יוצר אמפתיה ומבסס קשר.״, אג׳אהן סוציטו.

לימודי הבודהיזם מקדישים תשומת לב מיוחדת לבסיס הפסיכולוגי של הנתינה, כשמבחינים
בין מצבי התודעה השונים שעומדים בבסיסה. יש הבדל יסודי בין נתינה שמלווה בחוכמה
לבין נתינה נעדרת חוכמה. נדיבות שמלווה בחוכמה לפני, במהלך ואחרי האקט של הנתינה
היא הסוג הנעלה ביותר של נתינה. שתי דוגמאות של נדיבות חכמה הן: נתינה מתוך הבנה
ברורה כי בהתאם לחוק הקרמה של הסיבה והתוצאה, נדיבות תניב תוצאות מיטיבות בעתיד;
נתינה כאשר יש מודעות לכך שהמתנה, המקבל שלה והנותן — כולם ארעיים ובני חלוף.
שאלות להרהור והעמקה

כיצד מה שאני עושה ברגע הזה שונה כאשר אני מתייחס אליו כאל נתינה — לדוגמה, יום
העבודה שלי, שיחה שאני מנהל, תרגול מדיטציה.

חקור את השינוי במוטיבציה שמאחורי כל פעולה — מ׳מה אני יכול לקבל או להשיג׳, ל׳מה
אני יכול להציע׳.

מה חוסם דאנה? היכן דאנה יכולה לזרום באופן יותר חופשי?

חקירה דהרמית של דאנה – נדיבות הלב

קיטיסארו וטניסארה היו במשך שנים רבות נזירים במסורת נזירי היער הצפון תאילנדים, תלמידיו של אג’אהן צ’ה. לאחר שהורידו את הגלימה והפכו לזוג נשוי, הם הקימו …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו