EN
EN

על לקיחת מחסה

« בחזרה אל: סוטרות

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

188

אנשים המונעים על ידי פחד מוצאים מקלט במקומות רבים:

בהרים, ביערות, בחורשות, בעצים ובמקדשים.

189

אך זה אינו מחסה בטוח,

זה אינו מחסה נעלה.

אדם אינו משתחרר מכל הסבל

על ידי פנייה למקום כזה.

190

מי שמוצא מחסה בבודהה, בדהמה ובסנגהה,

רואה באמצעות חוכמה שלמה את ארבע האמיתות האציליות:

191

סבל, היווצרות הסבל, התגברות על הסבל

הדרך האצילית בעלת שמונת האיברים המובילה אל קץ הסבל.

192

זהו אכן מחסה בטוח, זהו מחסה נעלה. אדם משתחרר מכל הסבל על ידי פנייה למקום כזה.

על לקיחת מחסה

188 אנשים המונעים על ידי פחד מוצאים מקלט במקומות רבים: בהרים, ביערות, בחורשות, בעצים ובמקדשים. 189 אך זה אינו מחסה בטוח, זה אינו מחסה נעלה. …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו